Medalierskie rozmowy z Janem Pawłem II w Akademii Lubrańskiego

W 2020 roku, a zatem w 100. rocznice urodzin Karola Wojtyły została zrealizowana kolejna edycja projektu: „Medalierskie rozmowy z Janem Pawłem II”. Tematem przewodnim dla tej edycji stały się słowa Papieża wypowiedziane na Rynku w Wadowicach: „Czas ucieka, wieczność czeka”. W wyniku konkursu powstała imponująca kolekcja medali, którą możemy podziwiać w Akademii Lubrańskiego – Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu.

Zaprezentowana kolekcja liczy przeszło sto medali wykonanych przez 80 artystów z kraju i zagranicy. Ich prace są wyrazem osobistych doświadczeń, pokazują zróżnicowanie w podejściu do tematu oraz bogactwo formy i treści – od form figuratywnych, klasycznych, po prace nowatorskie, eksperymentalne, wykorzystujące takie materiały jak: drewno, pleksi czy żywicę epoksydową. Artyści – w znakomitej większości – nie starają się epatować jednoznacznością ikonograficzno-formalną, ale zapraszają do przeżycia Tajemnicy, „bo medal odnosi się przecież do przestrzeni ducha, tj. do wyobraźni artysty i jego wrażliwości; czerpie z tego,  co odkrywane i skrywane; z emocji, z indywidualnych obszarów doświadczeń i obserwacji, a przede wszystkim – jak twierdzi prof. Hanna Jelonek – odwołuje się do zainteresowań i wrażliwości współczesnego odbiorcy. Medal jest jedyną formą przestrzenną, którą należy wziąć w rękę i… odczytać”.

„Wziąć w rękę i …odczytać”. Taka propozycja w czasach zarazy brzmi karkołomnie, bo ręka spowita w rękawiczkę, a twarz w maskę do dialogu i do bliskości z pięknem jakby nie przystają… A jednak w obcowaniu z małą formą rzeźbiarską, taką jak medal, najważniejszym punktem odniesienia nie jest „architektura czy wnętrze galerii, ale przede wszystkim człowiek”.  Dlatego wystawa medalierska odbywa się nie wirtualnie, w blasku komputerowych monitorów, lecz rzeczywiście, namacalnie, w bezpośrednim spotkaniu z dziełem, które właśnie dlatego, że nie „nazbyt widowiskowe” i z pewnością nie monumentalne, zaprasza do intymnego pochylenia i odkrycia głębi treści oraz piękna formy.

Ufam, że wystawa dostarczy zwiedzającym dużo satysfakcji i stanie się też okazją do postawienia sobie ważnych pytań: o wartość każdej chwili, o sens przemijania oraz o perspektywy ludzkiego losu, co wydaje się szczególnie istotne w czasach, w których permanentnie nie mamy czasu na rzeczy pierwsze i najważniejsze… „Warto – zachęca inicjator projektu Bernard  Marek Adamowicz – w otoczeniu kolekcji będącej owocem medalierskich rozmów z Janem Pawłem II o czasie i wieczności pozwolić się porwać, zachwycić, wciągnąć do rozmowy o ważnych ludzkich sprawach. Warto doświadczyć owocnego obcowania z pracami wybitnych artystów, odkrywania znaczących punktów inspirujących do refleksji, a następnie odnalezienia w sobie osobistego głosu w rozmowie prowadzącej ku Pięknu”.

Na poznańskiej wystawie obok prac konkursowych prezentujemy kolekcję medali papieskich jednego z najwybitniejszych polskich artystów sztuki medalierskiej, zmarłego w 2019 roku prof. Józefa Stasińskiego. Towarzyszy jej również zainstalowana na placu przed Akademią Lubrańskiego wystawa fotografii archiwalnych: Jan Paweł II w Poznaniu i Wielkopolsce, przygotowana przez Wydawnictwo Miejskie POSNANIA.

Zapraszamy na Ostrów Tumski, zapraszamy już dzisiaj, albowiem czas ucieka…