Uroczysta Sesja Rady Miasta Poznania w dniu imienin Patronów Miasta

W innym miejscu, w maseczkach, z dystansem i reżimem sanitarrnym, ale z równie dużą powagą i odświętnym charakterem – w dniu imienin patronów Miasta Poznania, Piotra i Pawła, odbyła się tradycyjna, uroczysta sesja Rady Miasta. Tym razem jednak miała miejsce w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Jak zwykle była to okazja m.in. do przyznania statuetki i tytułu Honorowego Obywatela Miasta Poznania  oraz Zasłużonych dla Miasta Poznania. Wręczono też Nagrody Miasta Poznania: naukową, artystyczną i sportową.

To już tradycja, że 29 czerwca, w dniu imienin patronów miasta, czyli Piotra i Pawła, odbywa się uroczysta Sesja Rady Miasta Poznania. W tym roku, z uwagi na sytuację epidemiologiczną i obowiązujący reżim sanitarny, odbyła się ona nie w Ratuszu, a w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Dzięki temu możliwe było utrzymanie dystansu społecznego między uczestnikami oraz odpowiednio dużej przestrzeni dla każdego.

Spotkanie rozpoczęło się od podziękowań przewodniczącego Rady Miasta, Grzegorza Ganowicza, dla przedstawicieli służb i ochrony zdrowia za ciężką pracę szczególnie w ostatnich miesiącach, przy walce z koronawirusem. Zwrócił się również do mieszkańców, którym z kolei dziękował za odpowiedzialną postawę i wspieranie medyków. Przewodniczący przypomniał także o obchodzonych w tym roku dwóch ważnych, pełnych rocznicach, czyli 40-lecia powstania Solidarności oraz 30-lecia samorządu w Polsce.

W swoim przemówieniu dziękował także Jacek Jaśkowiak. Prezydent Miasta zwrócił się do radnych, a także wszystkich mieszkańców stolicy Wielkopolski dziękując m.in. za współpracę w czasie epidemii.

Ostatnie miesiące to czas, który był i nadal jest dla nas wszystkich wyjątkowo trudny. Epidemia postawiła przed nami wyzwania i problemy, z jakimi nie mieliśmy dotąd do czynienia. Wiele z nich dzięki dobrej współpracy udaje nam się rozwiązać. Dziękuję za zaufanie i wsparcie dla naszych decyzji w walce z koronawirusem. Ta walka nadal trwa – jednak nie możemy zaniedbywać i odkładać na lepsze czasy działań w innych obszarach. Zmiany klimatyczne, mobilność mieszkańców, smog, edukacja – to problemy cały czas aktualne i wymagające zaangażowania. Stajemy przed ogromnymi wyzwaniami. Są nimi: dążenie do poprawy jakości powietrza przez likwidację nieekologicznych źródeł ciepła i ograniczanie ruchu samochodowego w mieście; kwestia retencji wody; ochrona zieleni – czyli starania o zachowanie jak największej liczby drzew i zwiększanie poziomu nowych nasadzeń, szczególnie tam, gdzie ich brakuje. Poznań musi się rozwijać dalej, a pandemia będzie miała poważne skutki dla gospodarki.

Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania

Tradycyjnie, podczas uroczystej Sesji wręczono także statuetki i tytuły Honorowego Obywatelstwa oraz Zasłużonych dla MIasta Poznania.

W tym roku Honorowe Obywatelstwo Poznania prof. Marii Siemionow. Tytułem Zasłużeni dla Miasta Poznania zostali wyróżnieni: dr Ilona Dworak-Cousin, prof. Tomasz Jasiński, Maciej Musiał, Andrzej Porawski oraz Akademia Muzyczna w Poznaniu.

Wręczono także Nagrody Miasta Poznania. Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania otrzymała Malina Prześluga-Delimata. Nagroda Naukowa MIasta Poznania trafiła do dr. hab. inż. Łukasza Piątkowskiego. Z kolei Nagroda Sportowa Miasta Poznania trafiła do Tomasza Kaczora i Dariusza Bresińskiego.