Sąd Apelacyjny oddalił apelację Ministerstwa Kultury – Fundacja Malta otrzyma zaległą dotację

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wypłacenia Fundacji Malta 300 tysięcy złotych zaległej dotacji na festiwal w 2017 roku.

Sprawa ma swój początek w 2016 roku kiedy to Fundacja Malta i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawarły umowę, na mocy której Ministerstwo zobowiązało się do wypłaty corocznych dotacji celowych przez trzy lata.

W 2017 roku Ministerstwo odmówiło jednak wypłaty 300 tysięcy złotych dotacji, z uwagi na osobę Olivera Frljića, który był jednym z kuratorów Festiwalu. Powodem były kontrowersje wokół spektaklu „Klątwa”, którego Frljić był reżyserem.

By pokryć koszty organizacji wydarzenia zorganizowano m.in. zbiórkę społeczną, która spotkałą się z pozytywnym odzewem ze strony chętnych. Organizatorzy nie mieli jednak zamiaru odpuścić.

W 2018 roku, w imieniu Fundacji Malta, na prośbę Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, adwokaci z kancelarii Hogan Lovells złożyli pozew w sprawie. Rok później Sąd Okręgowy w Warszawie przyznał rację Fundacji, nakazując Ministerstwu wypłatę 300 tysięcy złotych dotacji wraz z odsetkami.

„W uzasadnieniu sąd wskazał, że zobowiązanie to miało charakter czysto kontraktowy, a zapisy umowy z 2016 roku na wypłatę dotacji celowych w latach 2016-2018 na organizację Malta Festival Poznań nie budziły wątpliwości. Sąd podkreślił, że umowa uprawniała Ministerstwo do zmniejszenia opłaty tylko w ściśle określonej sytuacji – jednak w tej sprawie nie miała ona miejsca. Sąd wskazał ponadto, że Ministerstwo już w 2015 roku wiedziało, że Oliver Frljić będzie kuratorem festiwalu, dlatego jego osoba nie mogła doprowadzić do nieprzyznania Fundacji Malta dotacji celowej.”

Fundacja Malta

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożyło apelację od wyroku. W środę, 8 lipca 2020 roku, Sąd Apelacyjny w Warszawie podtrzymał wcześniejszy wyrok, a tym samym nakazał wypłatę zaległych pieniędzy na rzecz poznańskiej fundacji.

Jak podkreślają organizatorzy, sprawa od początku ma charakter precedensowy, ponieważ po raz pierwszy ministerstwo odmówiło przyznania dotacji celowej z uwagi na konkretnego artystę. Wielokrotnie zarówno przed jak i w trakcie procesu podkreślano m.in. wolność twórczości artystycznej gwarantowanej przez Konstytucję.

Cieszy nas ogromnie wygrana Festiwalu Malta w Sądzie Apelacyjnym! My chcieliśmy zawsze tylko: prawa i sprawiedliwości… i tak się stało. Trzy lata walczyliśmy z cenzurą prof. Piotra Glińskiego, którego „jedyna słuszna” ideologia doprowadziła do niepotrzebnych kosztów procesu, odsetek, dwuletniego zaangażowania sądów i pracy wielu ludzi. Jeszcze raz dziękujemy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dr. Piotrowi Kładocznemu, dr Katarzynie Wiśniewskiej oraz mecenasowi Adamowi Klepczyńskiemu za nieocenione wsparcie a także mecenasom dr. Wojciechowi Marchwickiemu i Przemysławowi Tacijowi z kancelarii Hogan Lovells, którzy reprezentowali Fundację Malta pro bono. Dziękuję też publiczności oraz artystom za gest solidarności z Maltą. W 2017 roku Mariusz Wilczyński zainicjował pospolite ruszenie w świecie sztuki, Aukcję na rzecz Festiwalu Malta, drugim poruszającym gestem była zakończona sukcesem akcja crowdfundingowa „Zostań Ministrem Kultury”

Michał Merczyński, dyrektor Malta Festival Poznań