Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2020 – jak poradziły sobie poznańskie uczelnie?

Już po raz 21. opublikowano Ranking Szkół Wyższych Perspektywy, w którym sklasyfikowano najlepsze uczelnie w Polsce. Wśród poznańskich najlepiej poradził sobie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, który podobnie jak w ubiegłym roku zajął 5. miejsce wśród wszystkich uczelni, a zarazem 3. wśród uniwersytetów. Na podium w swoich kategoriach uplasowały się także Uniwersytet Ekonomiczny oraz Uniwersytet Przyrodniczy.

Przy tworzeniu rankingu branych pod uwagę jest 29 czynników, które zgrupowano w siedem kryteriów:

– prestiż,
– absolwenci na rynku pracy
– potencjał naukowy,
– fektywność naukowa
– potencjał naukowy
– innowacyjność
– umiędzynarodowienie

Dzięki temu uwzględniane są kryteria z różnych płaszczyzn.

W ogólnym rankingu publicznych uczelni akademickich 2020 najlepiej poradził sobie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, który podobnie jak przed rokiem uplasował się na 5. pozycji. Następna w kolejności jest Politechnika Poznańska na 14. miejscu, co jest awansem w stosunku do ubiegłego roku o 6 pozycji. Podium zamyka Uniwersytet Medyczny im. Marcinkowskiego w Poznaniu, który znalazł się na 21. miejscu w ogólnej klasyfikacji, co jest spadkiem z 12. miejsca w stosunku do 2019 roku.

Wśród uniwersytetów Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu tak jak w dwóch poprzednich latach zajął 3. miejsce, ustępując Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w Krakowie i Uniwersytetowi Warszawskiemu.

Na podium w swojej kategorii, czyli wśród uczelni rolniczych, znalazł się również Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, zajmując 3. pozycję, co oznacza spadek o 1 miejsce w stosunku do ubiegłego roku.

Podobnie wypadł także Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, który sklasyfikowano na 3. miejscu. Rok temu poznańska uczelnia zajęła pierwsze miejsce w tej klasyfikacji.

Politechnika Poznańska została sklasyfikowana na 6. pozycji wśród uczelni technicznych w kraju, a jednocześnie 5. wśród politechnik.

Najsłabiej w swojej kategorii wypadła poznańska Akademia Wychowania Fizycznego, która zajęła ostatnią, 6. pozycję wśród uczelni w Polsce.