Prawie 800 uczniów nie zakwalifikowało się do żadnej z wybranych przez siebie szkół ponadpodstawowych

Prawie 800 uczniów nie dostało się do żadnej z wybranych placówek podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W tym roku nabór prowadzony jest wspólnie przez MIasto Poznań i Powiat Poznański.

Tegoroczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rozpoczęła się w połowie czerwca. Każdy uczeń mógł wybrać maksymalnie 6 szkół – do dowolnej liczby oddziałów w danej placówce. Absolwenci mogli aplikować do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum lub trzyletniej szkoły branżowej I stopnia.

W tym roku nabór prowadzony był wspólnie przez Miasto Poznań i Powiat Poznański. Łącznie złożono 11 872 wnioski o przyjęcie. Najwięcej kandydatów chciało kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym – starały się o to 6082 osoby. Mniejszym zainteresowaniem cieszyły się technika, do których o przyjęcie ubiegło się 4414 absolwentów szkół podstawowych, a 1376 osób chciało kontynuować naukę w szkole branżowej I stopnia.

W Poznaniu przygotowano łącznie 261 oddziałów, w tym 127 w liceach ogólnokształcących, 98 technikach i 38 w branżowych szkołach I stopnia. Łącznie, w ramach wspólnej oferty MIasta Poznań i Powiatu Poznańskiego dostępnych było 8598 miejsc, w tym 4003 w liceach ogólnokształcących, 3275 w technikach, 1320 w branżowych szkołach I stopnia)

Dziś kandydaci poznali wyniki pierwszego etapu, czyli listy zakwalifikowanych do przyjęcia. Do wybranej placówki dostało się 7686 uczniów, w tym 3872 do liceów, 3047 do techników i 767 do szkół branżowych I stopnia.

Do żadnej ze wskazanych placówek nie zostało zakwalifikowanych 760 osób. Najwięcej tego typu sytuacji dotyczy kandydatów do liceów – 579 osób. W przypadku techników do wybranego przez siebie nie zakwalifikowało się 162 uczniów, a do szkół branżowych 19.

Po pierwszym etapie pozostały 903 wolne miejsca, w tym 122 w liceach, 228 w technikach i 553 w  branżowych szkołach I stopnia.

Teraz zakwalifikowani do przyjęcia muszą do 18 sierpnia potwierdzić wolę przyjęcia, poprzez dostarczenie do placówki oryginalnego świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one dostarczone wcześniej. W przypadku szkół zawodowych, należy także przynieść orzeczenie lekarskie.

19 sierpnia do godz. 14.00 do publicznej wiadomości podane zostaną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Do 20 sierpnia Wielkopolski Kurator Oświaty opublikuje informację o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. Informacje takie będą dostępne również na stronie portalu oświatowego Urzędu Miasta Poznania. 

W tym roku, z uwagi na sytuację epidemiologiczną i ograniczenia sanitarne, nie będzie rekrutacji uzupełniającej. Po 20 sierpnia naboru na wolne miejsca będą dokonywali dyrektorzy szkół i to bezpośrednio do nich należy zwracać się z wnioskiem o przyjęcie kandydata.