Sygnalizacja akustyczna na ruchliwej ul. Serbskiej

Kolejne poznańskie skrzyżowanie zyskało sygnalizację dźwiękową, która ułatwi poruszanie się osobom z dysfunkcjami wzroku. Tym razem zamontowano ją na ul. Serbskiej, przy ul. WIlczak.

Sygnalizacja dźwiękowa pomaga w orientacji w sytuacji na drodze osobom z dysfunkcjami wzroku. Urządzenia akustyczne montowane przy sygnalizacjach świetlnych nadają dźwięk o różnym natężeniu i prędkości, w zależności od tego, jakie aktualnie nadawane jest światło.

Montaż tego typu sygnalizacji jest ważna dla bezpieczeństwa uczestników ruchu, szczególnie w miejscach z gęstą zabudową mieszkaniową i przy urzędach i sklepach.

W ostatnim czasie zamontowano nowe urządzenia na ul. Serbskiej, na skrzyżowaniu z ul. Wilczak, czyli w rejonie marketu, gdzie piesi mają do pokonania dwujezdniową ulicę Serbską.

Zrealizowane zadanie polegało na montażu urządzeń akustycznych wraz z przyciskami dla pieszych oraz wykonaniu kanału teletechnicznego. KOszt prac to 182 tysiące złotych.