Radny chce darmowych porad prawnych dla Białorusinów mieszkających w Poznaniu

Poznański radny Mateusz Rozmiarek zwrócił się z interpelacją do prezydenta w sprawie udostępnienia bezpłatnych porad prawnych dla obywateli Białorusi mieszkających w Poznaniu. Zdaniem radnego, takie rozwiązanie byłoby niezwykle ważnym wyrazem pomocy ze strony poznaniaków w trudnym dla Białorusinów czasie.

Radny w interpelacji wskazuje na problemy Białorusinów mieszkających i osiedlających się w stolicy Wielkopolski, które wynikają z braku znajomości prawa, czy znajomości procedur administracyjnych i urzędowych.

Zdaniem Mateusza Rozmiarka, urzędnicy powinni dostrzec potrzebę „prostej i szybkiej dostępności darmowych porad prawnych dla białoruskiej mniejszości osiedlonej w Poznaniu”. Zauważył, że program mógłby być realizowany w ramach już działających porad działających przy Urzędzie Miasta.

Jednocześnie, radny zauważa, że z uwagi na trwającą pandemię, powinny być one udostępnione w formie telefonicznej lub mailowej. Poprosił także o informację, czy Miasto planuje w przyszłości stworzenie innych form pomocy bezpośredniej dla mieszkających w Poznaniu Białorusinów.

Na początku sierpnia w Poznaniu uruchomiono Poznański Ośrodek Integracji (POINT). Który jest rozszerzeniem działalności dotychczasowego Migrant Point. Cudzoziemcy mieszkający w Poznaniu mogą tam uzyskać m.in. porady w zakresie spraw administracyjnych i formalnych, jednak jest ona dostępna w językach: polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim.