Nieprawidłowe parkowanie, zakłócanie porządku publicznego – w jakich sprawach poznaniacy prosili o interwencję w ubiegłym tygodniu?

Ponad 1000 zgłoszeń od mieszkańców wpłynęło do służby dyżurnej straży miejskiej w Poznaniu w ubiegłym tygodniu. Najczęściej dotyczyły kwestii nieprawidłowego parkowania – dla prawie 240 kierujących interwencje zakończyły się założeniem blokady na koło. Poznaniacy prosili o interwencję także w sprawach m.in. zakłócania porządku, nielegalnych wysypisk śmieci i zagrożenia zdrowia i życia.

Jak informuje straż miejska, od 10 do 16 sierpnia 2020 roku, wpłynęło 1050 zgłoszeń od mieszkańców. Najczęściej były to zgłoszenia w formie telefonicznej – 530 zgłoszeń. Na drugim miejscu znalazła się droga elektroniczna – w ten sposób wpłynęły 373 sprawy. Z kolei 147 spraw przekazano strażnikom listownie lub osobiście.

Najczęściej zgłoszenia dotyczyły nieprawidłowości w parkowaniu. To uciążliwości, które wciąż są największym problemem w codziennym życiu w mieście. W ubiegłym tygodniu zgłoszono 481 przypadków, które zakończyły się interwencją strażników.

W 144 przypadkach funkcjonariusze wystawili wezwania dla kierowców. W 238 przypadkach kierujący po powrocie do samochodu zastali założoną na koło blokadę. W 12 przypadkach, w których nieprawidłowo zaparkowane pojazdy zagrażały bezpieczeństwu lub utrudniały ruch, zdecydowano się na odholowanie samochodów na parking strzeżony. W pozostałych przypadkach kierowcy byli ukarani przez interweniujący patrol na miejscu.

Miniony tydzień przyniósł także odholowanie 13 wraków na parking strzeżony, dzięki czemu „uwolniono” miejsca parkingowe w mieści i tereny zielone, na których stały zdezelowane i nieużywane pojazdy.

Kwestie związane z ruchem drogowym nie były jedynymi, wobec których strażnicy podejmowali interwencje. Na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto przeprowadzano nocne kontrole sprawdzając zarówno stosowanie się kierowców do przepisów, jak i poziom hałasu z lokali gastronomicznych. Ujawniono 64 przypadki nieprawidłowości w parkowaniu, a także jeden przypadek, gdy głośna muzyka z lokalu była uciążliwa dla mieszkańców. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie.

Poznaniacy dbają także o mniejszych mieszkańców miasta – od 10 do 16 sierpnia straż miejska interweniowała w sprawie zwierząt 136 razy. Najczęściej dotyczyło to bezpańskich psów, ale zdarzały się również sytuacje, w których zwierzęta potrzebowały pomocy człowieka.

Mieszkańcy pamiętają również o innych – 86 zgłoszeń mieszkańców dotyczyło zagrożeń zdrowia lub życia – najczęściej strażnicy interweniowali wobec bezdomnych nadużywających alkoholu.

Taka sama liczba zgłoszeń wpłynęła w sprawie wysypisk odpadów komunalnych i niszczenia zieleni.

Lato, ciepłe dni i noce, urlopy i okres wakacyjny sprawiają również, że nie brakuje interwencji w sprawie zakłócania porządku publicznego. W ubiegłym tygodniu podjęto 152 zgłoszenia od mieszkańców skarżących się na uciążliwości. Najczęściej sprawcami były osoby spożywające alkohol.

Oprócz tego, funkcjonariusze straży miejskiej interweniowali m.in. w sprawie złamanych gałęzi zagrażających bezpieczeństwu, pożarów samochodów czy awarii technicznych. Przeprowadzali także akcje profilaktyczne i informacyjne w zakresie m.in. przeciwdziałaniu narkomanii czy spożywaniu alkoholu przez młodzież, a także w odniesieniu do bezpieczeństwa epidemiologicznego, przypominając o obowiązku zakrywania nosa i ust m.in. w komunikacji miejskiej.