Od jutra wchodzą w życie nowe zasady dotyczące segregacji odpadów

Od 1 września selektywna zbiórka odpadów będzie obowiązkowa dla każdego na terenie Związku Międzygminnego GOAP. Choć większość zdążyła się już do tego przyzwyczaić, to nadal nie brakuje osób, które z segregacją śmieci mają duży problem. Od jutra, takie zachowania mogą ich jednak wiele kosztować. Brak odpowiedniej gospodarki odpadami, będzie skutkować dodatkowymi opłatami.

Nowe przepisy wynikają ze zmian wprowadzonych w 2019 roku przez władze centralne. Sejm przyjął nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadza m.in. obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów przez wszystkich. Podział to: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne i bioodpady. Pozostałe śmieci, które nie są odpadami niebezpiecznymi, powinny być wyrzucane do odpadów zmieszanych.

Co ważne, dotyczy to zarówno nieruchomości jednorodzinnych jak i wielorodzinnych, a w przypadku tych drugich, wystarczy, że jedna osoba nie będzie stosować się do zasad, a opłata za gospodarkę odpadami wzrośnie dla wszystkich.

Do niebieskich pojemników lub worków na papier należy wrzucać m.in. kartony, papiery, zeszyty, książki, ulotki, gazety, tekturę, katalogi, papierowe torby itp. Co ważne, nie mogą się tam znaleźć odpady mokre, brudne lub zatłuszczone. Nie należy tam także wrzucać paragonów.

W żółtym pojemniku lub worku na metale i tworzywa sztuczne powinny znaleźć się m.in. zgniecione i zakręcone butelki po napojach, aluminiowe puszki, kapsle, zakrętki od słoików, opakowania po środkach czystości czy dezodorantach i aerozolach. To także właściwe miejsce dla czystego styropianu opakowaniowego, kartonów po mleku i sokach, folii aluminiowej.  Nie należy wrzucać tam m.in. baterii i akumulatorów, opakowań po olejach silnikowych lub puszek po farbach i lakierach, blistrów po lekach i zużytych artykułów medycznych i zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

Zielone pojemniki i worki na szkło to miejsce na opakowania szklane, w tym butelki, słoiki po napojach i żywnościach czy opakowania po kosmetykach (tylko części szklane). Nie można tam wrzucać: porcelany oraz fajansu, szkła okularowego, żaroodpornego lub luster, a także: szyb okiennych i zbrojonych, reflektorów, żarówek i świetlówek oraz zniczy z zawartością wosku.

Do pojemników bio należy wrzucać wszelkiego rodzaju bioodpady. Co ważne, nie jest to miejsce na kości i odpadki od ryb i mięsa. Odpady BIO należy wrzucać do brązowego pojemnika: luzem, w workach biodegradowalnych/kompostowalnych spełniających normę (PN-EN 13432:2002) lub w workach papierowych. Worki z tworzyw sztucznych nie mogą się znaleźć w brązowych pojemnikach.

Do czarnego pojemnika, a więc odpadów zmieszanych należy wrzucać pozostałe odpady, które nie są niebezpieczne. To m.in. artykuły higieniczne, pieluchy jednorazowe, ceramika, lustra, worki z odkurzacza, zatłuszczony papier po maśle, niedopałki papierosów, kości oraz odpadki od ryb i mięsa.  Co ważne, nie jest to miejsce na m.in. gruz, farby i rozpuszczalniki, świetlówki, żarówki, baterie czy akumulatory.

Nowe zasady dotycząc także nieruchomości niezamieszkałych takich jak np. szkoły, sklepy czy biura. Właściciele i zarządcy takich nieruchomości mogą przystąpić do systemu zorganizowanego przez Związek Międzygminny GOAP albo zawrzeć umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów z podmiotem zewnętrznym.

Bez względu na to, czy właściciel nieruchomości niezamieszkanej przystąpi do systemu zorganizowanego przez ZM GOAP czy zawrze umowę z podmiotem zewnętrznym, nie jest zwolniony z obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w podziale na: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady. Pozostałe odpady, które nie podlegają selektywnej zbiórce i nie stanowią odpadów niebezpiecznych powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane.