Miasto Poznań i UAM wymieniły się gruntami

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Miasto Poznań podpisały porozumienie o współpracy partnerskiej, które obejmuje wymianę gruntów między podmiotami.

Miasto Poznań ściśle współpracuje z poznańskimi uczelniami, w tym także z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza. Jedną z form rozszerzenia współpracy jest ostatnia wymiana gruntów.

Na podstawie zawartego porozumienia, UAM przekazał Poznaniowi prawo wieczystego użytkowania ośmiu działek, o łącznej powierzchni ponad 13 tysięcy m². Teren został przekazany w formie darowizny. Obszar jest obecnie zajęty pod drogi dojazdowe do osiedli mieszkaniowych, a plany zagospodarowania przestrzennego przewidują na nich również poszerzenie ulic Umultowskiej i Zagajnikowej, a także budowę pętli autobusowej.

Z kolei Uniwersytet otrzymał od Miasta z 99% bonifikatą prawo własności trzech działek o łącznej powierzchni 106 225 m² na terenie Kampusu Morasko. To obszar, na którym znajdują się budynki należące do UAM, w tym pływalnia, stadion, korty tenisowe i hala sportowa. Do tej pory uczelnia posiadała wieczyste użytkowanie tego terenu.

Umowy zawarte w ramach porozumienia pozwoliły na uporządkowanie relacji prawno-własnościowych. Jak podkreślają obie strony, dzięki współpracy zyskują nie tylko uczelnia i Miasto, ale także pozostali mieszkańcy.