W Poznaniu uczczono 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej

W Poznaniu uczczono 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, obchody wojewódzkie odbyły się przy ograniczonej liczbie osób i były wspólne dla przedstawicieli wszystkich władz i grup.

Poznańskie obchody rozpoczęły się o godzinie 16:00 przy pomniku Nieznanego Żołnierza na cmentarzu Bohaterów Polskich na Cytadeli, gdzie wspólną wiązankę kwiatów złożyła delegacja przedstawicieli władz centralnych, samorządowych i kombatanckich. Prezydent Jacek Jaśkowiak wziął udział w obchodach w Gdańsku, dlatego w stolicy Wielkopolski władze miasta reprezentował jego zastępca Mariusz Wiśniewski.

81 lat temu rozpoczął się najtragiczniejszy okres w dziejach Polski. Dzisiaj, pamiętając o tamtych wydarzeniach, oddajemy hołd wszystkim mieszkańcom naszego regionu, którzy polegli w czasie II wojny światowej, w tym żołnierzom Armii Poznań, którzy jako jedni z pierwszych stanęli w obronie ojczyzny

Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania

Następnie, w klasztorze oo. Dominikanów odbyła się msza święta w intencji poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej, a po jej zakończeniu, uczestnicy przeszli pod pomnik Armii Poznań, gdzie wspólnie złożyli kolejny wieniec.

Dziś w przestrzeni publicznej pojawia się wiele sformułowań, które redefiniują pojęcia ofiary i kata. Pojawia się wiele informacji, które umniejszają rolę bohaterów, dopisując im współodpowiedzialność za tragiczne losy. Pojawia się wiele półprawd i niesprawiedliwych osądów. Póki są z nami świadkowie, tę prawdę możemy poznawać, zweryfikować, zapisać i zapamiętać. By niezależnie od dziejów przyszłości, przeszłość zachowała się niezmącona fałszem

Łukasz Mikołajczyk, wojewoda wielkopolski

Uroczystości odbyły się przy udziale ograniczonej liczby przedstawicieli związków kombatanckich oraz organizacji społecznych. Wszyscy stosowali się do zasad reżimu sanitarnego. Obchody odbyły się przy asyście wojskowej.