Dobro-branie, czyli zakupy z sercem

Miasto Poznań i Pracownia Ekonomii Społecznej “ładne rzeczy” zapraszają na kiermasz społeczny, który odbędzie się 25 września w godzinach od 12:00 do 18:00 na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim.

– Pomoc słabszym i wykluczonym to jedno z najważniejszych zadań miasta – podkreśla Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. – Jedną z jej form jest właśnie wspieranie podmiotów ekonomii społecznej. To bardzo ważne dla Poznania miejsca, które dają zatrudnienie i przywracają godność osobom zagrożonym wykluczeniem. Cały zysk z sobotniego kiermaszu przeznaczony będzie dla wystawców – dlatego zapraszam wszystkich poznaniaków i poznanianki na dziedziniec urzędu. To dobra okazja, by kupić unikatowe rękodzieło, a przy okazji pomóc innym.

Podczas kiermaszu będzie można zakupić między innymi: torby, zabawki dla dzieci, naturalne mydła, świeczniki, ceramikę i wiele innych pięknych przedmiotów oraz zapoznać się z usługami, jakie dla mieszkańców Poznania świadczą spółdzielnie socjalne, spółki non profit, organizacje pozarządowe i warsztaty terapii zajęciowej. Zysk ze sprzedaży przeznaczony będzie na rozwój i wsparcie działań wystawców.

Wystawcy podczas kiermaszu: 

 • Spółdzielnia socjalna Art Zagroda –  prowadzi działania polegające na adaptacji osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem.
 • Fundacja Igi Art – celem Fundacji jest niesienie pomocy rodzicom samotnie wychowującym dzieci, potrzebującym wsparcia zarówno finansowego, ale przede wszystkim psychicznego i organizacyjnego (życiowego).
 • Spółdzielnia Socjalna FURIA – zatrudnia i tworzy miejsca pracy dla osób ze spektrum autyzmu.
 • Klunkry Wielkopolskie –  marka zrzeszająca przedsiębiorstwa i organizacje, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami (Zakład Aktywności Zawodowej w Pile), z zaburzeniami psychicznymi (Manufaktura Dobrych Usług Sp. z o.o.), autyzmem (Spółdzielnia Socjalna Furia), wychodzące z bezdomności (Centrum Integracji Społecznej – Darzybór).
 • Fundacja ORCHidea – na co dzień pracuje z osobami dotkniętymi chorobami neurologicznymi, powodującymi ograniczenia w codziennym samodzielnym funkcjonowaniu.
 • Spółdzielnia Socjalna Feniks – zapewnia usługi opiekuńcze oraz  najbardziej kompleksowe rozwiązania na rynku opieki domowej.
 • Fundacja Dzieciaki i Zwierzaki – oferuje rehabilitację oraz zajęcia terapeutyczne dla dzieci.
 • Fundacja Centrum Inicjatyw Naturalnych – prowadzi działalność ekologiczną – ze szczególnym nastawieniem na promocję budownictwa naturalnego
 •  Warsztat Terapii Zajęciowej “Koniczynka” – realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Uczestnikami Warsztatu są osoby z niepełnosprawnością intelektualną, mózgowym porażeniem dziecięcym i epilepsją. 
 • Warsztat Terapii Zajęciowej “Przylesie” – placówka działająca na rzecz dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wspieranie podopiecznych WTZ polega głównie na motywowaniu  do stanowienia o sobie i dążenia do samorealizacji.
 • Spółka non profit Es line – zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami oraz absolwentów centrum integracji społecznej.
 • Taka Mydlarnia – działa przy Warsztacie Terapii Zajęciowej “Krzemień”, oferuje zatrudnienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Zakład Aktywności Zawodowej w Pile – główną misją zakładu jest rehabilitacja społeczna oraz aktywizacja zawodowa osób ze znaczną i umiarkowaną niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną i chorych psychicznie.
 • Manufaktura Dobrych Usług spółka non profit – zatrudnia osoby mające problem z odnalezieniem się na rynku pracy, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, wymagające wsparcia.
 • Centrum Kreatywnej Inspiracji spółka non profit – realizuje działania na rzecz osób z dysfunkcją wzroku i niewidomych.
 • Warsztat Terapii Zajęciowej “Ognik” –  działa na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia osób niewidomych i słabowidzących, niepełnosprawnych intelektualnie.
 • Stowarzyszenie “Pogotowie Społeczne” – wspiera osoby wychodzące z bezdomności  poprzez tworzenie wspólnot, grup samopomocowych, programów edukacyjnych i terapeutycznych. 
 • Fundacja Tyflologika –  nastawiona jest na pomoc osobom niewidomym i niedowidzącym. 
 • Warsztat Terapii Zajęciowej “Krzemień” – w pracowniach warsztatu od wielu lat spotyka się grupa dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. 
 • Warsztat Terapii Zajęciowej “pomoc Maltańska” – to placówka mająca na celu wspomaganie osób z niepełnosprawnością w procesie rehabilitacji zawodowej i społecznej, w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. 

Kiermasz zostanie zorganizowany z uwzględnieniem wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.