Poznań wspiera Białoruś oferując stypendia dla studentów z Białorusi

Białoruscy studenci będą mogli otrzymać specjalne stypendium studiując na poznańskich uczelniach. Decyzję o takiej formie wsparcia dla młodych Białorusinów podjęli poznańscy radni miejscy.

Sytuacja na terytorium Białorusi wciąż jest zaogniona, a protesty przeciw reżimowi Łukaszenki nie ustają. Na początku września poznańska Rada Miasta przyjęła stanowisko w sprawie sytuacji na Białorusi. Wezwano w nim władze białoruskie do zaprestania stosowania przemocy i represji wobec protestujących i rozpoczęcia dialogu społecznego. Jednocześnie zadeklarowano solidarność i chęć wsparcia obywateli Białorusi.

Podjęto decyzję, że pomoc będzie miała charakter m.in. specjalnego programu stypendialnego dla obywateli Białorusi. Podczas wtorkowej sesji Rady Miasta Poznania przyjęto uchwałę w tej sprawie.

Jak wskazano w uzasadnieniu, kształcenie na uczelni wyższej w Poznaniu jest odpowiednią formą wsparcia dla młodych Białorusinów, którzy walczą o demokrację w swoim państwie. Wsparcie finansowe w postaci stypendium umożliwi im podjęcie lub kontynuowanie studiów w stolicy Wielkopolski.

W ubiegłym roku akademickim w Poznaniu studiowało około 500 osób z Białorusi.

Poznańskie uczelnie będą otrzymywały środki na stypendia dla cudzoziemców w formie dotacji.