Łącznik przy moście Chrobrego powstanie jeszcze w tym roku

W przyszłym tygodniu rozpoczną się prace związane z budową łącznika, który umożliwi zjazd z mostu Chrobrego i ul. Estkowskiego do przystani w Starym Porcie, a następnie z istniejącą Wartostradą. Podpisano również umowę na przebudowę odcinka wzdłuż wschodniego brzegu rzeki, między mostami Królowej Jadwigi a Przemysła I. 

Łącznik przy moście Chrobrego powstanie w rejonie tzw. Cypla i ma zapewnić dogodne połączenie z terenami nadwarciańskimi. Prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu i mają się zakończyć jeszcze w tym roku.

Wykonawca będzie musiał również wyremontować dojście do istniejących schodów nad brzeg rzeki oraz budowę schodów prowadzących od przystani do ul. Estkowskiego.

Całość ma być oświetlona i objęta monitoringiem wizyjnym/

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie podpisała również umowę z wykonawcą przebudowy odcinka Wartostrady wzdłuż wschodniego brzegu rzeki, między mostami Królowej Jadwigi a Przemysła I. Zadanie obejmuje zaprojektowanie, a później przebudowę istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej, która znajduje się na wale przeciwpowodziowym rzeki i w znacznej części biegnie przez Park nad Wartą.