Polska Rada Centrów Handlowych zapewnia, że branża jest przygotowana do bezpiecznej obsługi klientów

Handel jest przygotowany do bezpiecznej obsługi klientów w związku z pandemią i dodatkowymi ograniczeniami – zapewniła w piątek Polska Rada Centrów Handlowych. Najemcy, właściciele i zarządcy centrów handlowych podjęli działania, by zapewnić bezpieczeństwo sanitarne podczas zakupów – podkreślono.

Od soboty z powodu rozszerzenia się epidemii trzeba będzie zakrywać usta i nos w przestrzeni publicznej, m.in. w sklepach. Zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które mają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność. Cała Polska znajdzie się od 10 października w żółtej strefie z wyjątkiem powiatów i miast, które są w czerwonej strefie z surowszymi restrykcjami.

“W okresie pandemii na branży handlowej spoczywa obowiązek zapewnienia klientom bezpiecznego dostępu do dóbr i usług, koniecznych do codziennego funkcjonowania” – czytamy w piątkowym stanowisku Polskiej Rady Centrów Handlowych w związku z wprowadzeniem dodatkowych ograniczeń pandemicznych w całym kraju.

Rada zapewniła, że najemcy, właściciele i zarządcy centrów handlowych “podjęli szereg działań zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa sanitarnego podczas zakupów, m.in. regularną dezynfekcję, stały dostęp do środków dezynfekujących, czy bieżące komunikaty i piktogramy na terenie obiektów handlowych przypominające o konieczności zachowania dystansu społecznego”. Podkreślono, że dzięki wdrożonym rozwiązaniom branża jest “przygotowana do bezpiecznej obsługi klientów w obecnej sytuacji”.

Jak wskazano, od momentu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego w obiektach handlowych obowiązuje zaostrzony rygor sanitarny. “Regularnie i wielokrotnie w ciągu dnia dezynfekowane są tzw. +gorące punkty+, z którymi mają kontakt dłonie klienta, czyli klamki, poręcze, dozowniki, przyciski i inne miejsca często dotykane przez odwiedzających” – podkreślono.

Dodano, że galerie m.in. zapewniają mydła antybakteryjne oraz płyny odkażające. W wielu punktach na terenie obiektów handlowych można otrzymać lub zakupić jednorazowe maseczki ochronne, a pracownicy ochrony obiektów zwracają uwagę i informują klientów o konieczności zakrywania nosa i ust – dodano.

PRCH przypomniała, że w ramach ogólnopolskiej akcji PRCH #kupujebezpiecznie, nad którą patronat objęło Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Rozwoju, promowane są dobre praktyki podczas przebywania w obiektach handlowych, np. prawidłowe noszenie maseczek czy płacenie bezgotówkowo.

“W tych trudnych czasach kierujmy się rozsądkiem i chrońmy najbliższych oraz szanujmy pracę pracowników wszystkich miejsc handlu i usług” – zaapelowała PRCH.

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest stowarzyszeniem zrzeszającym ponad 200 firm działających w branży miejsc handlu oraz usług.