Nielegalnie składowali odpady niebezpieczne dla człowieka i środowiska. Zarzuty dla 23 osób

Aż 23 osoby objęto aktem oskarżenia Prokuratury Okręgowej w Poznaniu w związku z nielegalnym procederem gospodarowania odpadów szkodliwych dla środowiska. Spośród nich ustalono 18 członków zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej przez 37-letniego mieszkańca Poznania.

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu poinformowała, że w czasie postępowania ujawniono nielegalny proceder gospodarowania odpadów szkodliwych dla środowiska. W latach 2013-2015 składowane były w Poznaniu, Parkowie, Łosińcu, Adamowie i Janikowie. Wykazano, że substancje mogły zagrażać życiu i zdrowiu człowieka i powodować obniżenie jakości środowiska w znacznych rozmiarach. Ustalono także, że w kilku miejscach już doszło do zanieczyszczenia niebezpiecznymi substancjami wód powierzchniowych i powierzchni ziemi.

Powołani w sprawie biegli eksperci ustalili, że składowane materiały były palne i skrajnie łatwopalne, co stwarzało bezpośrednie zagrożenie pożaru i rozprzestrzeniania się substancji trujących, parzących i duszących.

W czasie postępowania ustalono, że procederem zajmowała się zorganizowana grupa przestępcza, funkcjonująca w ramach spółek z oo z siedzibami w Budzyniu i Swarzędzu. Kierował nią Bartosz B., 37-letni mieszkaniec Poznania.

W sprawie oskarżono 23 osoby, które usłyszały zarzut popełnienia przestępstw przeciwko środowisku, tj. nieodpowiedniego postępowania z odpadami mogącego powodować zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach oraz przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, tj. sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania pożaru oraz rozprzestrzeniania się substancji trujących, duszących lub parzących zagrażających życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w wielkich rozmiarach.

Dodatkowo, Bartosz B. oskarżony został  o kierowanie grupą przestępczą mającą na celu składowanie i transportowanie niebezpiecznych odpadów. Ustalono, że 18 z 23 oskarżonych to członkowie tej grupy, dlatego przedstawiono im zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Z uwagi na to, że zarządzający grupą oraz osoby działające w jej ramach uczyniły sobie stałe źródło dochodu z popełniania przestępstw, stawiane im zarzuty obejmują także kwalifikację z art. 65 § 1 k.k.

Oskarżonym grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.