Gdzie stanie pomnik upamiętniający Bohdana Smolenia?

Wiadomo już, gdzie stanie pomnik Bohdana Smolenia. Decyzja w tej sprawie została podjęta po konsultacjach społecznych.

Idea powstania pomnika pojawiła się kilka lat temu. Projekt wybrano w konkursie zorganizowanym dla studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Zwycięzcą został Piotr Socha. Pomnik będzie przedstawiał Bohdana Smolenia siedzącego na krześle przy stole. W jednej dłoni artysta trzyma papierosa, drugą ręką natomiast wskazuje gestem milczenie, co jest nawiązaniem do słynnego skeczu pt. “Aaa tam cicho być”. Jest też drugie krzesło, puste, na którym każdy będzie mógł usiąść i przysiąść się do artysty.

Po konsultacjach społecznych ustalono, że rzeźba stanie na skwerze u zbiegu ulic Strzałowej i Rybaki, czyli miejscu, które od początku było wskazywane, jako najlepsze na upamiętnienie artysty w ten sposób. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, mieszkańcy mogli zgłaszać swoje uwagi i opinie drogą mailową oraz podczas spotkania konsultacyjnego online.

Skwer u zbiegu ulic Rybaki/Strzałowa został wybrany z dużą rozwagą. Przed uczestnikami konkursu na projekt pomnika Bohdana Smolenia postawiono zadanie wkomponowania rzeźby w przestrzeń konkretnego skweru, posiadającego indywidualne uwarunkowania. Koncept zaprojektowany przez Piotra Sochę uwzględnia relacje przestrzenne i został dostosowany skalą do zastanego otoczenia

Piotr Sobczak, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania

Rzeźba zostanie ustawiona na skwerze jeszcze w tym roku – prawdopodobnie w grudniu.

Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Krzysztof Deszczyński, wieloletni współpracownik i przyjaciel Bohdana Smolenia, a także organizator zbiórki pieniędzy na budowę pomnika.