W jakich sprawach interweniowała straż miejska w ubiegłym tygodniu?

Odkąd w Polsce wprowadzono stan epidemii, straż miejska ma więcej zadań związanych z codzienną służbą. W ubiegłym tygodniu strażnicy sprawdzali m.in. czy poznaniacy i turyści stosują się do zasad wprowadzonych wraz z żółtą, a w weekend także czerwoną strefą. Oprócz tego, reagowali na bieżące wydarzenia i prośby mieszkańców o interwencję.

Jak informuje Straż Miejska, od 12 do 18 października do służby dyżurnej Straży Miejskiej Miasta Poznania wpłynęło 1607 zgłoszeń od mieszkańców. Najczęściej uciążliwości wynikały z łamania przez kierowców zasad ruchu drogowego związanych z parkowaniem w nieodpowiednich miejscach. Zgłoszono aż 1035 takich przypadków.

W ubiegłym tygodniu wystawiono 344 wezwania dla kierowców i założono 252 blokady na koła samochodów. W 23 sytuacjach konieczne było odholowanie pojazdów na parking strzeżony w związku z utrudnieniem w ruchu i zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Pozostali kierowcy zostali ukarani przez funkcjonariuszy na miejscu.

Dużo działań podczas codziennych patroli strażnicy podejmowali w związku z obostrzeniami, które wprowadzono w związku z sytuacją epidemiologiczną w Poznaniu. Informowali mieszkańców i turystów o zagrożeniu oraz przypominali m.in. o obowiązku zasłaniania ust i nosa. Prowadzili również akcję informacyjną m.in. w pojazdach ZTM Poznań.

Po raz kolejny sprawdzano również poziom hałasu emitowanego z urządzeń nagłaśniających w lokalach gastronomicznych na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto. Sprawdzano również, czy w lokalach stosowane są obowiązujące przepisy – po wprowadzeniu czerwonej strefy, ograniczeniu uległo funkcjonowanie lokali gastronomicznych, które mogą być czynne od 6:00 do 21:00, a później oferować tylko usługi na wynos.  Co ważne, nie stwierdzono w tym zakresie żadnych nieprawidłowości.

W ubiegłym tygodniu mieszkańcy zgłosili 175 spraw związanych z dzikimi wysypiskami odpadów komunalnych i niszczeniem zieleni.

Aż 93 razy interweniowano na prośbę mieszkańców w związku z zakłócaniem porzadku publicznego. Najczęściej uciążliwości powodowały osoby spożywające alkohol.

Nieco mniej, bo 90 interwencji dotyczyło zagrożenia dla zdrowia i życia, a zdecydowana większość z nich dotyczyła bezdomnych nadużywających alkoholu.

Mieszkańcy prosili również o interwencję wobec zwierząt w 89 przypadkach. Najczęściej dotyczyło to dzików na terenie zabudowanym oraz psów bez opieki czy zwierząt wymagających pomocy człowieka.

Strażnicy zgłosili służbom także 41 awarii technicznych i doprowadzili do odholowania 6 wraków.