Kolejne miliony na inwestycje ZKZL z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych otrzymał drugą transzę kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, z którego finansowane są inwestycje prowadzone przez spółkę. Tym razem na „konto” ZKZL wpłynęły 24 miliony złotych.

Europejski Bank Inwestycyjny udziela kredytu w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych na bardzo korzystnych warunkach. Łącznie ZKZL otrzyma 178 milionów złotych kredytu na realizację ważnych dla Poznania inwestycji.

Pierwsza transza w wysokości 37 milionów złotych została wypłacona w pierwszym kwartale tego roku. Teraz wypłacono drugą, w wysokości 24 milionów złotych.

Środki przeznaczone są na realizację inwestycji spółki przy ul. Hulewiczów, gdzie powstaje blok z 55 mieszkaniami komunalnymi oraz inwestycję przy ul. Opolskiej. Na poznańskim Dębcu trwa budowa 287 mieszkań komunalnych w ramach pierwszego etapu inwestycji, który ma zakończyć się w pierwszym kwartale 2022 roku. Docelowo na osiedlu powstanie ponad 1100 mieszkań – kolejne etapy także będą finansowane ze środków pozyskanych w ramach kredytu.