Legitymacje studenckie ważne dłużej

Legitymacje studenckie, doktoranckie i nauczycieli akademickich zostały automatycznie przedłużone. Dzięki temu nie trzeba “podbijać” kolejnego semestru, co ograniczy liczbę kontaktów i bezpośredniej obsługi w uczelnianych sekretariatach.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, powyższe legitymacje będą ważne jeszcze do 60 dni po odwołaniu obostrzeń związanych z zawieszeniem lub ograniczeniem funkcjonowania uczelni.

Zgodnie z ubiegłotygodniowymi decyzjami, od 19 października na uczelniach wyższych wprowadzone jest ograniczenie w sposobie kształcenia. Wszelkie zajęcia mają odbywać się w formie zdalnej. Wyłączone z obostrzeń są konieczne do wykonania zajęcia warsztatowe i laboratoryjne.

Przepis o automatycznym przedłużeniu legitymacji ma zastosowanie także dla dokumentów, które utraciły ważność 30 dni przed ograniczeniem lub zawieszeniem funkcjonowania placówki.

W tym roku na poznańskich uczelniach do sekretariatów lub opiekunów roku przychodzili jedynie studenci pierwszego roku, którzy musieli otrzymać nowy dokument. Pozostali, dzięki decyzji o przedłużeniu ważności, nie muszą zgłaszać się po hologram z datą ważności naklejany na legitymację.