Nieprawidłowe parkowanie wciąż najczęściej zgłaszanym przez mieszkańców Poznania problemem

W ubiegłym tygodniu poznańska straż miejska otrzymała ponad 1100 zgłoszeń od mieszkańców. Oprócz tego funkcjonariusze realizowali także pozostałe działania, w tym te wynikające z zagrożenia epidemiologicznego w kraju.

Od 19 do 25 października straż miejska przyjęła 1160 zgłoszeń od mieszkańców. Najczęściej kontaktowano się drogą telefoniczną, ale ponad 420 spraw wpłynęło pocztą elektroniczną.

Najczęściej mieszkańcy skarżyli się na nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Takich spraw przyjęto 645. Funkcjonariusze wystawili w związku z nimi 377 wezwań dla kierowców, a w 233 przypadkach założono blokady na koła. Z kolei 26 interwencji skończyło się odholowaniem na parkingi strzeżone samochodów, które blokowały ruch lub zagrażały bezpieczeństwu. W pozostałych przypadkach kierowców karano na miejscu, podczas interwencji patrolu.

Aż 121 razy poznaniacy zgłaszali nielegalne wysypiska odpadów komunalnych i niszczenie zieleni. Z kolei 102 interwencje dotyczyły zwierząt wymagających pomocy lub psów bez opieki.

Z kolei 98 zgłoszeń odnosiło się do zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego. Najczęściej dotyczyły one bezdomnych nadużywających alkoholu.

Nieco mniej, bo 82 razy strażnicy interweniowali w sprawie zakłócania porządku publicznego. Także i w tym przypadku najczęstszym problemem było nadmierne spożycie alkoholu.

Oprócz tego strażnicy prowadzili działania związane z zagrożeniem epidemiologicznym i przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa. Funkcjonariusze patrolując ulice miasta przypominają o nakazie zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej. Przypominano o tym również w środkach komunikacji zbiorowej wraz z pracownikami ZTM Poznań.

Funkcjonariusze zgłosili także 31 awarii technicznych do odpowiednich służb, a także zlecili odholowanie 4 wraków.