Trwa nabór wniosków do Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie

Do połowy listopada można zgłaszać prace magisterskie i doktorskie w 17. edycji konkursu Miasta Poznania na najlepsze prace. Rozprawy muszą odnosić się do spraw, które mogą znaleźć zastosowanie w funkcjonowaniu, rozwoju lub promocji Poznania.

Już po raz 17. Miasto Poznań chce nagradzać młodych naukowców, którzy mogą pomóc w rozwoju stolicy Wielkopolski. Celem konkursu jest również promowanie osiągnięć poznańskiego środowiska akademickiego.

Konkurs dotyczy prac magisterskich i doktorskich obronionych podczas poprzedniego roku akademickiego (2019/2020). Co ważne, muszą one dotyczyć dziedzin i dyscyplin nauki, które mogą być zastosowane w rozwoju, funkcjonowaniu lub promocji Poznania.

Każdego roku do konkursu zgłaszanych jest ponad 100 prac, które są oceniane przez kapitułę składającą się z przedstawicieli Urzędu Miasta, Rady Miasta Poznania i poznańskich uczelni.

Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach – prac magisterskich i doktorskich., w każdej będzie po 3 laureatów. W tej pierwszej nagroda wynosi 4 tysiące złotych, w drugiej 8 tysięcy złotych.

Prace mogą zgłaszać autorzy i autorki prac lub rektorzy uczelni. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 15 listopada 2020 roku. Szczegóły dostępne są online.