Wolontariusze znów robią Zakupy dla Seniorów

Akcja “Zakupy dla seniorów” została zainaugurowana wiosną, w czasie pierwszej fazy epidemii koronawirusa w Polsce. Ma na celu ochronę osób starszych, które z uwagi na wiek i możliwe schorzenia, są bardziej narażone na powikłania wynikające z COVID-19. Organizowana jest przez Miasto Poznań wraz z Caritas Archidiecezji Poznańskiej. W związku ze wzrostem liczby zakażeń oraz koniecznością […]

Akcja “Zakupy dla seniorów” została zainaugurowana wiosną, w czasie pierwszej fazy epidemii koronawirusa w Polsce. Ma na celu ochronę osób starszych, które z uwagi na wiek i możliwe schorzenia, są bardziej narażone na powikłania wynikające z COVID-19. Organizowana jest przez Miasto Poznań wraz z Caritas Archidiecezji Poznańskiej. W związku ze wzrostem liczby zakażeń oraz koniecznością ochrony grup ryzyka, podjęto decyzję o wznowieniu akcji.

W ramach usługi, wolontariusze wykonują zakupy dla seniorów, dzięki czemu ci nie są narażeni na nadmierny kontakt z innymi ludźmi w sklepach czy aptekach. Usługa jest bezpłatna, jednak koszt zakupów (maksymalnie 200 złotych) pokrywa senior, przekazujący dokładną listę zakupów.

Żywność, środki higieniczne i środki czystości będą kupowane w ilościach  niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, w sklepach położonych w najbliższej okolicy zamieszkania seniorów. Z kolei leki będą wykupywane na podstawie recept.

Aby zgłosić potrzebę zakupów, należy zadzwonić do Biura Poznań Kontakt: numer telefonu 61 646 33 44, od poniedziałku do piątku w  godzinach od 7:30 do 20:00. Usługa skierowana jest do osób powyżej 60. roku życia samotnie prowadzących gospodarstwo domowe lub mieszkających drugą osobą z niepełnosprawnościami, długotrwale chorą lub niesamodzielną. Zakupy dostarczone zostaną również do mieszkania osoby z niepełnosprawnością, która ukończyła 18 lat, mieszka w Poznaniu i samotnie prowadzi gospodarstwo domowe.

Podczas rozmowy z pracownikiem Biura Poznań Kontakt należy podac imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu. Dane zostaną przekazane do koordynatora wolontariuszy, który telefonicznie skontaktuje się z osobą objętą usługą i przeprowadzi krótki wywiad dotyczący potrzeb. Rozmowa pozwoli seniorowi określić, jakie konkretnie zakupy potrzebuje i na kiedy. 

Wolontariusz, który będzie robił zakupy, rozliczy się na podstawie paragonu i oświadczenia. Sposób zapłaty za zakupy oraz sposób dostarczenia towarów zostanie ustalony indywidualnie z zainteresowaną osobą.

Usługe kończy telefon koordynatora wolontariuszy, który kontaktując się z seniorem upewni się, że wszystko zostało zrealizowane poprawnie.

W celach bezpieczeństwa, każda usługa będzie miała nadany unikatowy numer, do wyłącznej wiadomości seniora. Numerem będzie posługiwał się wolontariusz (z identyfikatorem), dzięki czemu senior będzie wiedział, że to właściwa osoba.

Podczas wiosennej edycji z usługi skorzystano ponad 1050 razy. W akcję było zaangażowanych wówczas około 70 wolontariuszy Caritas.

Osoby zainteresowane pomocą w ramach wolontariatu mogą dzwonić pod numer telefonu 605 333 825.