Prawie 30 stypendystów tegorocznej edycji Stypendium Miasta Poznania

Prawie 30 osób otrzymało w tym roku Stypendia Miasta Poznania, które przyznawane są laureatom i finalistom ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, którzy zdecydowali się na kontynuowanie edukacji na poznańskich uczelniach. Tegoroczne “wręczenie” stypendiów miało charakter symboliczny i odbyło się zdalnie.

Program stypendialny realizowany jest przez Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania. Stypendia przyznawane są laureatom i finalistom ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, którzy zdecydowali się na kontynuowanie kształcenia na poznańskiej uczelni.

Przyznawane są na jeden rok akademicki, czyli od października do czerwca. Celem programu jest zachęcenie zdolnych uczniów do studiowania w stolicy Wielkopolski, a jednocześnie promocja nauki.

Tegoroczna edycja jest już 13. w historii programu. Zgłoszenia wpłynęły od uczniów z 10 województw:  wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Stypendystami zostało 26 osób, które co miesiąc będą otrzymywać 1250 złotych w ramach miejskiego wsparcia. Najwięcej wyróznionych, bo aż 50% z nich, podjęło naukę na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Na UAM kształci się 6 nagrodzonych, podobnie jak na Politechnice Poznańskiej. Jedna osoba wybrała Uniwersytet Ekonomiczny.

Najwięcej laureatów i finalistów brało udział w Olimpiadzie Biologicznej (8 stypendystów) oraz Olimpiadzie Chemicznej (6 stypendystów).

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Polsce, tegoroczne “wręczenie” stypendiów miało charakter symboliczny i odbyło się zdalnie.