We wrześniu w Poznaniu było prawie 3 tysiące więcej bezrobotnych niż rok temu

Pod koniec września w Poznaniu zarejestrowanych było 6,6 tysiąca bezrobotnych, czyli o prawie 3 tysiące więcej niż w analogicznym czasie rok temu. Stopa bezrobocia była trzecią najniższą w kraju.

Jak podał Powiatowy Urząd Pracy, na koniec września w Poznaniu zarejestrowanych było 6,6 tysiąca osób poszukujących pracy, co oznacza wzrost o 0,3 tysiąca w stosunku do sierpnia. Jednocześnie to 2,7 tysiąca więcej osób niż w analogicznym czasie rok temu.

Tym samym, stopa bezrobocia w stolicy Wielkopolski wyniosła 1,9%, co było trzecią najniższą w kraju. Niższą stopę odnotowano jedynie w Katowicach (1,6%) oraz w Warszawie (1,8%).

Jak wynika z danych Powiatowego Urzędu Pracy, około 30% zarejestrowanych bezrobotnych posiadało wyższe wykształcenie, a ok. 25% co najwyżej gimnazjalne.

Ponad połowa poszukujących pracy posiadała krótszy niż 5 lat staż pracy. Aż 27% zarejestrowanych zaliczono do kategorii “długotrwale bezrobotnych”.

Jedynie co piąty bezrobotny posiadał uprawnienia do pobierania zasiłku.

Na koniec września w PUP dostępnych było 0,9 tysiąca ofert pracy w Poznaniu, co oznacza, że na jedną ofertę przypadało 8 osób poszukujących zatrudnienia.

W ubiegłym miesiącu pracy poszukiwało 350 osób niepełnosprawnych oraz 84 cudzoziemców.