“Naruszono delikatną równowagę społeczną między poglądami zwolenników pro-choice i pro-life” Kolegium Rektorów Miasta Poznania wydało oświadczenie

Kolegium Rektorów Miasta Poznania wydało oświadczenie w sprawie ostatnich wydarzeń w kraju, dotyczących masowych protestów i manifestacji w związku ze zmianami w prawie do aborcji. Wskazano, że “naruszono delikatną równowagę społeczną między poglądami zwolenników pro-choice i pro-life”, a także wezwano wszystkie strony konfliktu do pokojowego rozwiązania sporu i stosowanie zasad bezpieczeństwa, także epidemicznego.

W oświadczeniu Kolegium, rektorzy poznańskich uczelni publicznych wyrazili “głębokie zaniepokojenie” ostatnimi wydarzeniami w Polsce. Wskazali, że źródłem protestów w całym kraju jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który “naruszył   delikatną równowagę społeczną pomiędzy poglądami zwolenników pro-choice i pro-life.”

Rektorzy wskazali w oświadczeniu, że wyrok budzi ogromne emocje, co nie jest zdziwieniem, jednak “z niewiadomych przyczyn” został ogłoszony w szczycie zachorowań na COVID-19, kiedy wszelkie siły i środki powinny być nakierowane na ograniczenie skutków pandemii.

Podkreślono, że protesty społeczne stanowią “realne i poważne zagrożenie epidemiczne, przyczyniając się do rozprzestrzeniania się pandemii”. Wskazano także na coraz częstsze przypadki stosowania przemocy i agresji, co dodatkowo pogłębia podziały społeczne.

Rektorzy zaapelowali do wszystkich stron konfliktu o zachowanie wzajemnego szacunku i stosowania wyłącznie pokojowych form publicznej debaty. Podkreślono także rolę stosowania zasad bezpieczeństwa.

Jednocześnie wskazano, że wśród protestujących jest wiele młodych osób, w tym studentek i studentów poznańskich uczelni, którzy “słusznie upominają się o swoje prawa obywatelskie, o prawo do decydowania o własnym życiu”.

Kolegium zwróciło się do władz państwowych i polityków, którzy jak podkreślają profesorowie, są “odpowiedzialni za losy Polski, Polek i Polaków” o jak najszybsze podjęcie działań zmierzających do rozwiązania konfilktu poprzez społeczny dialog i porozumienie.

Zaapelowano, by politycy uwzględnili w swoich decyzjach głos kobiet, organizacji pozarządowych, rodziców dzieci z niepełnosprawnościami i naukowców.

Przede wszystkim jednak prosimy o zastosowanie wszelkich pokojowych środków zmierzających do uspokojenia sytuacji, która z dnia na dzień staje się coraz bardziej niebezpieczna.

Kolegium Rektorów Miasta Poznania