ZTM Poznań planuje zmiany w nocnej komunikacji zbiorowej

Zarząd Transportu Miejskiego przedstawił propozycje zmian w transporcie zbiorowym, które miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2021 roku. Dotyczą one m.in. funkcjonowania linii nocnych oraz zwiększenie liczby bezpośrednich połączeń w niektórych rejonach miasta.

Jak wyjaśnia ZTM, najwięcej zmian dotyczy autobusowych linii nocnych. Obecnie większość tras krzyżuje się na Rondzie Kaponiera, skąd ruszają poszczególne linie. Zmiany zakładają, że przystanek na Kaponierze przestanie pełnić funkcję początkowego/końcowego i zmieni się w tzw. przystanek przelotowy.

W ten sposób mają być zapewnione z jednej strony wygodniejsze przesiadk, a z rugiej bezpośrednie połączenia w poszczególne rejony miasta. W ten sposób pasażerowie nie musieliby wcale się przesiadać, kontynuując podróż tym samym autobusem.

Plan zakłada m.in. nowe linie autobusowe: numer 214, 216 i 217, które będą dojeżdżały do okolic ulicy Malwowej na Junikowie czy ul. Jasielskiej na Strzeszynie. Jednocześnie ZTM chce uatrakcyjnić obecną sieć połączeń nocnych z obrzeży Poznania, w tym np. Antoninka, Szczepankowa, Krzesin czy Głuszyny, poprzez udostępnienie bezpośrednich połączeń nocnych do centrum miasta.

Przesiadki na Rondzie Kaponiera odbywałyby się na przystankach tramwajowo-autobusowych. Linie miałyby zostać również zsynchronizowane.

ZTM chce również zmienić niektóre trasy autobusów, by zapewnić obsługę nocnej komunikacji dla większej niż obecnie części Poznania.

Planowane są również zmiany w numeracji linii nocnych, która miałaby nawiązywać do obecnych: np. linia nr 218 będzie kursować zamiast linii nr 248 i 238. Ponadto grupy linii, np. para 212 i 222, na których autobusy w dużej mierze jeżdżą tą samą trasą, dają możliwość odróżnienia wariantów linii, obrazując jednocześnie zasadniczy przebieg.

Numeracja linii od  201 do 231 będzie dotyczyć nocnych linii miejskich, natomiast numeracja rozpoczynająca się od 250 dotyczyć będzie linii podmiejskich.

Przykładowe propozycje zmian:

– ułatwienie przesiadek z tramwajowej linii nr 201 na  autobusy odjeżdżające z Ronda Kaponiera

Kursy z Os. Sobieskiego na linii nr 201 zostają zintegrowane z przesiadkami na rondzie Kaponiera, a autobusowa linia nr 231 zostaje wydłużona w celu lepszej obsługi Rataj, Chartowa, Żegrza czy rejonu wzdłuż ulicy Zamenhofa – co już zostało wdrożone i to rozwiązanie sprawdza się.

– połączenie kilku odleglejszych rejonów miasta z centrum

Zmiana dotyczy rejonów w zasięgu oddziaływania obecnych linii nr 244, 245 i 247 – zostaną one skomunikowane z centrum (ul. Garbary), z możliwościami przesiadek na Małych Garbarach czy przy pl. Bernardyńskim.

– poprawa obsługi Naramowic poprzez częstsze, w stosunku do obecnej linii nr 248, kursy autobusów oznaczonych numerem 218

– wprowadzenie obsługi nocnej rejonu Darzyboru, ul. Folwarcznej, ul. Brneńskiej czy szpitala przy ul. Juraszów

Propozycja została już przedstawiona radnym z Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta Poznania. Jednocześnie ZTM przesłał ją do zaopiniowania do rad osiedli.