Nowa siedziba Centrum Wspierania Rodzin przy ul. Perzyckiej prawie gotowa

Zakończenie prac przy budowie nowej siedziby Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” przy ul. Perzyckiej jest już coraz bliżej. Obecnie trwają prace wykończeniowe.

Nowa siedziba placówki powstaje przy ul. Perzyckiej w Poznaniu i jest realizowana w ramach działań mających na celu standaryzację miejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych, a tym samym dostosowania ich do wymogów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 roku.

Zgodnie z przepisami, w jednej siedzibie w tym samym czasie może być umieszczonych nie więcej niż 14 dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. Podobne obiekty powstały już przy ul. Sarmackiej i Pamiątkowej.

Nowa siedziba Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” będzie skaładać się z domu oraz budynku administracyjnego. W domu powstaną pokoje jedno- i dwuosobowe. Wychowankowie będą mieli do dyspozycji również salę do wypoczynku, pokój telewizyjny, pokój zabaw, miejsce do cichej nauki i kuchnię z jadalnią.  Znajdzie się tam także pokój gościnny, pokój wychowawców oraz pomieszczenia gospodarcze. Całość będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Z kolei w budynku administracyjnym znajdą się gabinety dyrekcji placówki, kadry oraz księgowość. Powstanie tam także strefa pedagogiczna z gabinetami pedagoga, psychologa, logopedy i pracownika socjalnego.

Oba budynki są już niemal gotowe. Zakończono także prace przy elewacji. Obecnie trwają jeszcze prace wykończeniowe oraz związane z zagospodarowaniem terenu wokół placówki.