Rozpoczął się II Poznański Tydzień Tolerancji. Bramę Poznania podświetlono w kolorach tęczy

W poniedziałek zainaugurowano druga edycją Poznańskiego Tygodnia Tolerancji. Data nie jest przypadkowa – to właśnie dziś obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Z tej okazji, jedna ze ścian Bramy Poznania została podświetlona w kolorach tęczy.

Poznański Tydzień Tolerancji odbywa się już po raz drugi, a jego celem jest budowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia, co ma przyczynić się do tworzenia Poznania, jako miasta otwartego, przyjaznego i tolerancyjnego.  

W czasie licznych atrakcji i wydarzeń uczestnicy mogą dowiedzieć się czegoś na temat codzienności lub potrzeb osób zagrożonych dyskryminacją, a także zweryfikować stereotypy.

Do przejawów nietolerancji, a czasem także i nienawiści w stosunku do drugiego człowieka najczęściej dochodzi na tle rasowym, wyznaniowym, orientacji seksualnej czy niepełnosprawności. Podczas Poznańskiego Tygodnia Tolerancji podejmowanych jest szereg działań, które mają wymiar długofalowy.

W programie znalazło się około 30 różnych wydarzeń, wśród których znalazły się m.in. warsztaty, wykłady, premiery podcastów, koncert, wystawy, spotkania i dyskusje panelowe, webinaria i happening. Mają na celu przedstawienie aktualnych problemów społecznych i trudności mieszkańców reprezentujących różne grupy. Przygotowano również wykłady poświęcone m.in. społecznych konsekwencjach wykluczenia głosu kobiet z przestrzeni publicznej, możliwościach wspierania osób LGBT+, mitom i stereotypom dotyczącym szariatu czy równemu traktowaniu uczniów i uczennic środowiska LGBT+.

II Poznański Tydzień Tolerancji rozpoczął się dzisiaj, 16 listopada i potrwa do niedzieli, 22 listopada. Z okazji inauguracji Tygodnia, a także w związku z obchodzonym dziś Międzynarodowym Dniem Tolerancji, jedna ze ścian Bramy Poznania została po zmroku podświetlona w kolorach tęczy.