Podpisano umowę na rozbudowę Wielkopolskiego Centrum Onkologii

Nowoczesny budynek ambulatoryjny z nowymi salami operacyjnymi, poradniami i z innowacyjnym sprzętem powstanie przy Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu. We wtorek władze placówki podpisały umowę na budowę inwestycji.

Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (WCO) poinformowało we wtorek, że w budynku będą udzielane świadczenia onkologiczne w trybie ambulatoryjnym dla pacjentów, którzy nie wymagają hospitalizacji. Na pięciu piętrach budynku zostaną umieszczone zespoły poradni narządowych w zakresie leczenia raka piersi, nowotworów głowy i szyi, przewodu pokarmowego, narządu rodnego i skóry. Utworzone zostaną również poradnie konsultacyjne dla pozostałych nowotworów, jak nowotwory urologiczne, ośrodkowego układu nerwowego czy raka płuca.

Władze placówki wskazały, że nowa organizacja leczenia pacjentów, polegająca m.in. rozdzieleniu pacjentów hospitalizowanych, będzie możliwa dzięki utworzeniu w nowym budynku Oddziału Chemioterapii Dziennej, w którym będzie prowadzone leczenie w zakresie onkologii klinicznej i immunoterapii w trybie dziennym bez potrzeby hospitalizacji.

“Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną, postępujące zmiany w procedurach i technologii medycznej, Wielkopolskie Centrum Onkologii wdraża rozwiązania umożliwiające elastyczne kształtowanie opieki systemowej nad pacjentami onkologicznymi”

– podkreślił dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii prof. Julian Malicki, podczas uroczystości podpisania umowy

Dodał, że “wspólnie z władzami samorządowymi dokładamy wszelkich starań, aby świadczenia onkologiczne na terenie województwa Wielkopolskiego odpowiadały aktualnym trendom światowym i wyzwaniom zdrowotnym, mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów i personelu”.

Dzięki inwestycji liczba sal operacyjnych WCO zwiększy się do dziewięciu. Jak wskazano, pozwoli to na pełne wykorzystanie potencjału placówki w zakresie zastosowania radioterapii śródoperacyjnej przy pomocy posiadanego akceleratora śródoperacyjnego oraz operacji małoinwazyjnych przy pomocy posiadanego robota chirurgicznego Da Vinci.

Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak zaznaczył, że realizacja projektu przy ulicy Strzeleckiej to kolejna inwestycja, której celem jest podnoszenie poziomu świadczeń medycznych dla mieszkańców regionu.

“Przekazane na ten cel środki finansowe w wysokości blisko 29 mln zł z budżetu samorządu województwa wielkopolskiego pozwolą na realizację tej ważnej inwestycji. Jest ona jedną z wielu, jakie wspieramy w zakresie ochrony zdrowia, która – po inwestycjach w infrastrukturę drogową – zajmuje drugie miejsce w strukturze naszych planów budżetowych na 2021 rok. W zaprojektowanym właśnie budżecie planujemy przeznaczyć 397 mln zł na realizację inwestycji i innych projektów służących zdrowiu Wielkopolan”

– zaznaczył Woźniak

Generalnym wykonawcą inwestycji będzie firma Skanska.