Kościół już nigdy nie będzie taki jaki pamiętamy. Pandemia zmieniła wszystko.

Kościół po pandemii będzie inny; świątynie opustoszały z uwagi na obostrzenia, ale nabożeństwa i zajęcia online pozwalają otworzyć się na osoby także spoza niego – wskazał zwierzchnik polskich luteranów bp Jerzy Samiec podczas synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Rzecznik Kościoła Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska poinformowała w niedzielę, że z powodu pandemii COVID-19 jesienna sesja synodu odbyła się w sobotę trybie online.

„Bp Jerzy Samiec mówił o Kościele w pandemii. Zwrócił uwagę na sytuację osób, dla których ten czas był i jest szczególnie trudny: wszystkich chorych, ale też tych, którzy stracili bliskich, którzy doświadczają trudności związanych z zamknięciem gospodarki, utratą pracy, diametralnymi zmianami w ich życiu. Podkreślił, że Kościół po pandemii będzie inny. Wiele aktywności proponowanych przez parafie przeniosło się do internetu. Kościoły z uwagi na obostrzenia opustoszały, ale nabożeństwa i inne zajęcia prowadzone w parafiach online wychodzą często poza lokalną wspólnotę i otwierają się na osoby z poza parafii, a także Kościoła

– wskazała w komunikacie po obradach Godfrejów-Tarnogórska.

Synod podczas obrad wyraził poparcie dla wydanego 2 listopada oświadczenia Konferencji Biskupów Luterańskich w sprawie sytuacji społecznej w Polsce. „Widząc, że sytuacja w naszym kraju zaostrza się, za pilne uważamy nasze zadanie by być tymi, którzy czynią pokój, stają po stronie dobra bliźniego i troszczą się o niego na wszystkich jego drogach” – głosi treść uchwały wspierającej oświadczenie biskupów.

2 listopada biskupi luterańscy, odnosząc się do sytuacji w Polsce i protestów, które rozpoczęły się po decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, wyrazili zaniepokojenie sytuacją w społeczeństwie i podziałami, które przebiegają często poprzez rodziny.

Biskupi przypomnieli, że w teologii luterańskiej wyraźnie oddziela się kompetencje Kościoła i państwa. „Misją Kościoła jest głoszenie Ewangelii i kształtowanie sumień, nie zaś forsowanie określonych rozwiązań moralnych poprzez narzucanie ich za pomocą regulacji prawnych w sferze państwa. Zadaniem Kościoła jest składanie świadectwa, a nie przymuszanie, narzucanie swojej woli czy kontrolowanie” – napisano.

Biskupi luterańscy wskazali, że ludzie zostali obdarowani wolnością bożych dzieci, co oznacza samodzielne podejmowanie decyzji w swoim życiu oraz ponoszenie odpowiedzialności za podjęte wybory, także te najtrudniejsze. Podkreślili, że “nie chcą narzucać swojej wizji światopoglądowej, ani moralnej innym obywatelom”.

Luterańscy biskupi podkreślili, że „zadaniem Kościoła jest uczynić wszystko, aby aborcja przestała być sprawą priorytetową w dyskusji moralnej, a poprzez budowanie świadomości seksualnej i świadomego rodzicielstwa liczba zabiegów aborcyjnych została zminimalizowana”. Uważają, że „kobietom, które musiały przeprowadzić zabieg aborcji ze względów medycznych, w wyniku przestępstw oraz wad letalnych należy zapewnić właściwą opiekę duszpasterską i w żadnym wypadku nie kształtować w nich poczucia winy”. Pomocą należy objąć rodziny wychowujące dzieci z wadami genetycznymi.

Oświadczenie biskupów kończy apel o wzajemny szacunek wszystkich stron sporu.

Godfrejów-Tarnogórska dodała, że podczas synodu wręczona została Nagroda Kościoła im. Anny Wazówny za 2020 r. „Otrzymał ją Związek Ewangelickich Kobiet w Niemczech za prowadzenie projektu wspierającego Instytut +Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka+, który był ważnym elementem pojednania polsko-niemieckiego” – powiedziała.

Podczas synodu dyskutowano także nad przyszłorocznym budżetem Kościoła i przygotowaniach do zgromadzenia ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej, które ma odbyć się w Krakowie we wrześniu 2023 r.

Rzecznik zaznaczyła, że prowadzenie w internecie spotkań gremiów decyzyjnych pozwala na minimalizację kosztów oraz oszczędność czasu. Dodała, że w pandemia to trudny okres zmagania się z problemami finansowymi parafii.

Synod jest najwyższą władzą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Jest powołany do uchwalania praw kościelnych. Do jego właściwości należy m.in. wybór Biskupa Kościoła, sprawowanie pieczy nad zachowaniem czystości nauki w Kościele, stanie na straży praw, dobra i jedności Kościoła. Zarządza finansami. Ponad połowa jego członków to świeccy. Kadencja trwa 5 lat. Obecna skończy się jesienią 2021 r.

W Polsce mieszka ponad 70 tys. luteranów, w tym ponad połowa na Śląsku Cieszyńskim.