Zoo Poznań będzie podłączone do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej

Teren Nowego Zoo zostanie podłączony do sieci miejskiej w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej. Obecnie ogród korzysta z własnego głębinowego ujęcia wody oraz szamb.

Teren Nowego Zoo nie jest podłączony do sieci miejskiej w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Z uwagi na brak systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej, stosowane są szamba ulokowane w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów, które są następnie regularnie opróżniane przez wozy asenizacyjne, a ścieki są wywożone na punkt zlewny Poznańskiego Systemu Kanalizacyjnego.

Z kolei woda pobierana jest z głębinowego ujęcia wody na terenie zoo. Stan techniczny istniejącej instalacji wodociągowej jest niezadowalający, przez co dochodzi do licznych awarii i problemów z odpowiednim ciśnieniem.

W ramach inwestycji, dzięki której Nowe Zoo zyska alternatywne źródło wody i uprości gospodarkę ściekami, powstanie ponad 1300 metrów instalacji wodociągowej i około 600 metrów kanałów sanitarnych

Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie

W miejscu obecnych bezodpływowych zbiorników na ścieki pojawią się nowe, betonowe. Ścieki będą wywożone z nich wozami asenizacyjnymi i wprowadzane do kanalizacji grawitacyjnej poprzez kontenerową stację zlewczą na terenie ogrodu. Zarówno przyłącza jak i tłocznia ścieków zostanie wybudowana przez Aquanet.

Podłączenie do miejskiej sieci i wybudowanie nowych odcinków instalacji wodnej pozwoli na zapewnienie ciągłości dostaw wody do obiektów Ogrodu Zoologicznego również w przypadku awarii. Na terenie zoo dostępne będą również nowe hydranty.

Realizacja inwestycji ma zakończyć się pod koniec 2021 roku. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg na wykonawcę robót budowlanych. Oferty będą przyjmowane do 8 grudnia 2020 roku.