Prace przy przebudowie na Wildzie. Jak postępują prace i co już widać?

Na Wildzie trwają intensywne prace związane z przebudową torowisk w ul. Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 roku. Inwestycja jest jedną z większych aktualnie prowadzonych w Poznaniu i ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu nie tylko pasażerów komunikacji miejskiej, ale także okolicznych mieszkańców.

Inwestycja obejmuje ponad kilometr trasy tramwajowej wraz z siecią trakcyjną oraz węzłem rozjazdowym na skrzyżowaniu ul. Górna Wilda, Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 roku.

Torowisko zostanie na dużej części trasy wydzielone i przekształcone w tzw. zielone torowisko. Z jednej strony poprawi to płynność przejazdu tramwajów, ponieważ nie będą one już blokowane przez samochody, a z drugiej obniży się poziom hałasu, co wpłynie pozytywnie na komfort życia okolicznych mieszkańców.

Wybudowane będą nowe przystanki wiedeńskie – przy ul. św. Czesława. Z kolei przy Rynku Wildeckim powstanie zintegrowany węzeł przesiadkowy w formie antyzatok poprzez przeniesienia przystanków z ul. Wierzbięcice i Górna Wilda. W tym rejonie przewidziano także parkingi typu Bike&Rike, pozwalające na pozostawienie rowerów w bezpiecznym miejscu i przesiadanie się na komunikację zbiorową.

Na całej długości przebudowywanej trasy przystanki będą odnowione i wyposażone w tablice informacji pasażerskiej.

Co ważne dla mieszkańców, z kamienic wzdłuż trasy znikną przewody trakcyjne i oprawy oświetleniowe.

Zmiany będą dotyczyć także ruchu kołowego. Po obu stronach torowiska wydzielona będzie jednopasmowa jezdnia z ruchem rowerowym. Wprowadzone zostanie ograniczenie maksymalnej dopuszczalnej prędkości do 30 km/h. Całość uzupełnią elementy małej architektury, w tym ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe. Zagospodarowana zostanie zieleń.

Prace rozpoczęły się w połowie sierpnia tego roku i przebiegają zgodnie z planem. Obecnie skupiają się głównie na odcinku od dawnego dworca PKS do skrzyżowania z ul. 28 Czerwca 1956 roku wraz z węzłem rozjazdowym przy RYnku Wildeckim.

W kilku miejscach ułożono już elementy nowego torowiska. W połowie przyszłego roku ekipy budowlane przeniosą się na ul. 28 Czerwca 1956 r., gdzie remontowany będzie odcinek do skrzyżowania z ul. Kilińskiego i Krzyżową.

Jednocześnie prowadzone są przygotowania do prac drogowych i budowy konstrukcji jezdni na odcinku od ul. Wujka do ul. NIedziałkowskiego.

Na tym etapie skupiamy się głównie na infrastrukturze podziemnej. To roboty pracochłonne i mało widoczne, ale jednocześnie bardzo istotne dla mieszkańców. Dotyczą modernizacji kluczowych mediów, aktualnie sieci wodociągowej i od ubiegłego tygodnia także gazowej. Prace nad siecią ciepłowniczą zakończyły się przed sezonem grzewczym

Grzegorz Bubula, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie