Noc Naukowców już dziś!

Wieczorne i nocne spotkania z naukowcami, które stały się jesienną tradycją wielu polskich uczelni i instytutów naukowych, w tym roku odbywają się w nowym terminie – 27 listopada, w zmienionej, wirtualnej formule.

Noc Naukowców to coroczna impreza popularnonaukowa, odbywająca się zwykle równocześnie we wszystkich krajach UE w ostatni piątek września. W tym roku odbywa się w nowym terminie – w piątek 27 listopada.

W tegoroczną Noc Naukowców włączyły się uczelnie z Wielkopolski, Małopolski, Warmii i Mazur. Z powodu pandemii impreza ma zmienioną, wirtualną formułę, dzięki czemu mogą w niej uczestniczyć osoby z całej Polski.

Na “telewizję Nocy Naukowców” zaprasza m.in. Politechnika Poznańska. Studio Nocy Naukowców będzie na żywo relacjonować wydarzenia na 8 kanałach tematycznych. Wszystkie materiały będą dostępne w trybie „na żądanie” dla uczestników, którzy nie zdążyli obejrzeć ich w momencie premiery. Naukowcy z PP przygotowali 100 filmików. Ich tematyka koncentruje się w tym roku na znaczeniu nauki dla klimatu. Pokazy obejmą wszystkie dziedziny, które reprezentują instytucje biorące udział w Nocy Naukowców, czyli nauki techniczne, humanistyczne, przyrodnicze i ekonomiczne.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu przygotował dla uczestników Nocy Naukowców aż 45 filmów. Przedstawione w nich zostaną niezwykłe dokonania naukowców i ich naukowe pasje. Wydarzenie będzie transmitowane 27 listopada. Filmy będą również po wydarzeniu dostępne na kanale YouTube Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Do studia NN LIVE na specjalnym kanale Youtube zaprasza Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. W czasie transmisji prowadzący będą łączyć się z naukowcami z poszczególnych uczelni. Podczas tego wieczoru swoją premierę będą miały także materiały dydaktyczne przygotowane przez naukowców i studentów. Wiele wydziałów będzie w dniu wydarzenia na swoich kanałach społecznościowych prowadzić relacje, konkursy, czy propozycje live.

Oferta online Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu obejmuje m.in. zajęcia o Functional Movement Screen – metodzie określania zaburzeń ruchu, a także o sposobach pomiaru wysiłku fizycznego i o tym, jak połączyć sport z elektroniką.

W studiu Nocy Naukowców odbędą się także wywiady i konkursy. O tym, jak dzięki porostom można ocenić stan powietrza, opowie dr Piotr Grochowski z Zakładu Nauk Biologicznych w filii AWF w Gorzowie Wlkp. (wywiad o godz. 19.05), z kolei dr Wojciech Jarosz z Zakładu Biologii i Anatomii opowie o obecności w naszym otoczeniu pasożytów odzwierzęcych (wywiad o godz. 21.30).

Wszystkie transmisje odbędą się na stronie www.poznan.nocnaukowcow.pl