Ponad 1200 zgłoszeń mieszkańców i prawie 60% z nich w sprawie nieprawidłowego parkowania

Nieprawidłowe parkowanie to wciąż ogromny problem miejskich ulic. Mieszkańcy Poznania regularnie zgłaszają tego typu sytuacje straży miejskiej. Co więcej, nie brakuje sytuacji, w których kierujący mimo wyraźnego oznakowania o pracach drogowych i konieczności usunięcia pojazdów z miejsc parkingowych, ignorują je, co także wiąże się z nieprzyjemnymi doświadczeniami pod nazwą “holowanie na koszt właściciela”.

W ubiegłym tygodniu, w dniach od 23 do 29 listopada, do służby dyżurnej straży miejskiej wpłynęło 1206 zgłoszeń od mieszkańców. Po raz kolejny najwięcej, bo aż 713 dotyczyło nieprawidłowo zaparkowanych samochodów.

Strażnicy interweniują w związku z takimi sytuacjami i w zależności od okoliczności podejmują decyzję o dalszym postępowaniu. W ubiegłym tygodniu 247 przypadków zakończyło się założeniem blokad na koła. W sytuacjach, gdy nieprawidłowo zaparkowany pojazd zagraża bezpieczeństwu lub utrudnia ruch, jest on odholowywany na parking strzeżony, co dla właściciela oznacza duże koszty – poza mandatem musi opłacić koszt holowania oraz cenę za każdą rozpoczętą dobę na parkingu strzeżonym.

W ostatnich tygodniach, w związku z wprowadzaniem Strefy Płatnego Parkowania na Wildzie i Łazarzu, na części ulic prowadzone są prace związane z przygotowaniami i zmianami w organizacji ruchu. Mimo, że kierowcy są z dużym wyprzedzeniem informowani o czasowym zakazie postoju i konieczności wcześniejszego usunięcia pojazdów z wyznaczonych miejsc objętych zakazem, to wielu ignoruje znaki drogowe. Wiąże się to z koniecznością odholowania takich samochodów, a to z kolei oznacza opóźnienie w relazacji robót.

W ubiegłym tygodniu strażnicy miejscy inwerweniowali także 164 razy w związku z tematem ochrony środowiska. Mieszkańcy zgłaszali najczęściej nielegalne wysypiska, a także spalanie materiałów zabronionych w piecach i kominkach. Funkcjonariusze prowadzą również własne działania w tym zakresie/

Wobec zwierząt podjęto 91 interwencji. To najczęściej sytuacje pojawienia się dzików blisko zabudowań lub bezpańskich psów.

W 89 sytuacjach mieszkańcy zgłaszali zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego – najczęściej dotyczące osób bezdomnych. Z kolei 57 zgłoszonych interwencji dotyczyło zakłócania porządku publicznego.