Badacze z PAN przebadali Wielkopolan pod kątem przeciwciał na Sars-CoV-2. Ilu mieszkańców przebyło już COVID-19?

Badacze z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk zakończyli pierwszy etap badań pod kątem obecności przeciwciał przeciw wirusowi Sars-CoV-2 u mieszkańców Wielkopolski. Ile z przebadanych osób przechorowało COVID-19 i kto najczęściej się zarażał?

Przez 10 tygodni zespół badaczy pod kierunkiem dr. Pawła Zmory prowadził badania na ponad 1500 ochotnikach z województwa wielkopolskiego. Sprawdzano, czy w ich organizmach obecne są przeciwciała przeciwko wirusowi Sars-CoV-2, które świadczyłyby o przebytym zakażeniu. Każdy z uczestników musiał także wypełnić specjalną ankietę, odpowiadając na pytanie m.in. dotyczące stosowania zasad reżimu sanitarnego oraz rodzaju wykonywanej pracy.
Przeciwciała zaobserwowano zaledwie u 25 osób, co stanowi 1,67% przebadanej populacji.
Jednocześnie, jak wskazuje Instytut Chemii Bioorganicznej, największą grupę wśród osób z pozytywnym wynikiem stanowiły osoby nieprzestrzegające rekomendacji sanitarno-epidemiologicznych, w tym m.in. zakrywania nosa i ust, częstej dezynfekcji rąk czy możliwości skorzystania z pracy zdalnej. Ślady po przebytym COVID-19 częściej zauważono także wśród osób, które z uwagi na charakter wykonywanej pracy miały ciągły kontakt z innymi osobami. To np. sprzedawcy, urzędnicy i personel medyczny.
Przeprowadzone badania wykazały, że większość przypadków zakażenia miała charakter i przebieg bezobjawowy.
Teraz prowadzone będą dalsze badania i analizy. Tym razem badacze będą szukali przyczyn różnego rodzaju przebiegu zakażenia wirusem Sars-CoV-2, a także możliwego opracowania testu predyspozycji do ciężkiego przebiegu choroby COVID-19.
Badania realizowane są w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki – Szybka ścieżka dostępu do funduszy na badania nad COVID19.