Poznań podpisze ugodę z Wyborową. Jezioro Maltańskie może zostać poszerzone

Miasto Poznań negocjuje zapisy ugody sądowej ze spółką Wyborowa dotyczącą roszczeń do odszkodowania za tereny przy Jeziorze Maltańskim. Dzięki niej Miasto ma uzyskać prawo do użytkowania wieczystego, a to oznacza m.in. możliwe poszerzenie Jeziora Maltańskiego.

Spór dotyczy nieruchomości przy ul. Komandoria 5, gdzie przed laty spółka produkowała wódkę. Na podstawie ugody sądowej, spółka ma zrzec się roszczeń o zapłatę blisko 100 mln zł odszkodowania, a Miasto zyska prawo do użytkowania wieczystego spornych terenów.

Spół rozpoczął się w 2002 roku, kiedy to Rada Miasta Poznania zmieniła plan zagospodarowania przestrzennego dla działek, na których mieściła się fabryka Wyborowej. Zakładał on przekształcenie terenu pod usługi turystyczne i rekreacyjne w ciągu 15 lat. Tym samym, Wyborowa nie mogła tam dalej produkować swoich wyrobów.

Fabryka została przeniesiona do Zielonej Góry, ale przedstawiciele spółki wystąpili z roszczeniami w związku ze zmianą planu zagospodarowania. Wskazali, że wartość nieruchomości spadła o ok. 99 mln złotych. Domagano się wypłacenia przez Miasto odszkodowania.

Sprawa trafiła na wokandę – w 2014 roku sąd oddalił pozew z powodu przedawnienia. Uznał, że spółka miała na zgłoszenie swoich roszczeń 3 lata, licząc od daty uchwalenia planu. Prawnicy Wyborowej odwołali się od wyroku, ale sąd apelacyjny przychylił się do zdania sądu pierwszej instancji i utrzymał go w mocy.

Urząd Miasta Poznania

Dopiero Sąd Najwyższy uznał wniosek spółki o kasację, co skutkowało skierowaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia przez sąd apelacyjny, a ten nakazał powtórzenie procesu.

W sierpniu 2019 roku zdecydował, że Poznań nie musi wypłacać żadnego odszkodowania spółce Wyborowa, nie jest zobowiązany do wykupu spornych terenów i podkreślił, że plan zagospodarowania przestrzennego z 2002 roku nie ograniczał w większym stopniu możliwości korzystania z nieruchomości spółki, niż plan z 1994 r. 

W sierpniu 2019 roku sąd pierwszej instancji orzekł, że Poznań nie musi wypłacać spółce odszkodowania i nie jest zobowiązany do wykupu spornych terenów. W uzasadnieniu wskazano, że plan zagospodarowania przestrzennego z 2002 roku nie ograniczał w większym stopniu możliwości korzystania z nieruchomości spółki, niż plan z 1994 r. 

Spółka po raz kolejny odwołała się od wyroku, ale jednocześnie rozpoczęto prace nad ugodą, która teraz ma zostać podpisana i zakończyć wieloletni spór.

Ugoda cieszy miejskie władze, dla których prawo do użytkowania wieczystego oznacza, że Miasto będzie mogło poszerzyć Jezioro Maltańskie o brakujący tor powrotny, potrzebny do organizacji zawodów kajakarskich i wioślarskich. Dzięki temu poznańska Malta spełni wymogi Międzynarodowej Federacji Wioślarskiej (FISA) i Międzynarodowej Federacji Kajakowej (ICF).