Abp. Gądecki pisze list do premiera prosząc o zwiększenie limitów osób w kościołach. Powołuje się na Konstytucję

Jak wskazał abp. Gądecki, okres Świąt Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas dla katolików. Obecnie, w związku z obostrzeniami w świątyniach może przebywać maksymalnie 1 osoba na 15 m². Zdaniem przewodniczącego KEP, to zbyt mało, by umożliwić wiernym dostęp do liturgii i sakramentów w okresie Świąt. Arcybiskup zaapelował o zmniejszenie powierzchni w limicie do 1 osoby […]

Jak wskazał abp. Gądecki, okres Świąt Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas dla katolików. Obecnie, w związku z obostrzeniami w świątyniach może przebywać maksymalnie 1 osoba na 15 m². Zdaniem przewodniczącego KEP, to zbyt mało, by umożliwić wiernym dostęp do liturgii i sakramentów w okresie Świąt.

Arcybiskup zaapelował o zmniejszenie powierzchni w limicie do 1 osoby na 7m² podkreślając dochowywanie pozostałych zasad bezpieczeństwa, w tym zakrywania nosa i ust.

W liście do premiera przewodniczący KEP wskazuje na prawo do wolności religijnej, która jest gwarantowana w Konstytucji.

„Na gruncie prawnym – podobnie jak na gruncie teologicznym – możemy powiedzieć, że wolność religijna nie jest po prostu jednym z praw człowieka, ale należy ona do fundamentalnych praw człowieka, których ochrona jest warunkiem sine qua non demokratycznego państwa prawnego.”

fragment listu abpa. Gądeckiego

Jednocześnie przytoczył fakt luzowania obostrzeń i otwarcie m.in. galerii handlowych oraz ustanowienia dodatkowej niedzieli handlowej w grudniu z uwagi na większy przedświąteczny ruch w sklepach. W liście wskazał także na „niebezpieczny precedens”, który może być „wykorzystany przez rzady wrogo nastawione do religii i Kościoła”.

„Dzisiejszy rząd – ograniczając możliwość sprawowania aktów kultu publicznego – ustanawia niebezpieczny precedens, który może skutkować poważnymi konsekwencjami w przyszłości, może zostać wykorzystany przez rządy wrogo nastawione do religii i Kościoła.”

fragment listu abpa. Gądeckiego

Arcybiskup liczy, że premier przychyli się do jego prośby wskazując na ważną rolę, jaką religia pełni w zachowaniu zdrowia duchowego i mentalnego wiernych.