Będzie nowa ul. Miłowita. Do przetargu zgłosiło się kilku chętnych

Zakończono przyjmowanie ofert w postępowaniu przetargowym na wykonawcę budowy ul. Miłowita. Zgłosiło się dziewięciu chętnych, którzy zgłosili swoje oferty.

Inwestycja obejmie budowę ul. Miłowita na odcinku od skrzyżowania z ul. Mścibora do ul. Leszka. W ramach prac powstanie dwukierunkowa jezdnia o szerokości 6 metrów z asfaltową nawierzchnią. Po południowej stronie wybudowany zostanie chodnik. Z kolei zjazdy do posesji będą wykonane z kostki betonowej.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wybudowane zostaną progi zwalniające.

Wykonawca będzie musiał także poddać renowacji istniejący kanał deszczowy, na którym powstaną studnie rewizyjne. Wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa wraz ze studzienkami ściekowymi.

W przetargu ogłoszonym przez Poznańskie Inwestycje Miejskie złożono 9 ofert. Jak informuje Marcin Gołek, wiceprezes spółki, wszystkie mieszczą się w kwocie, jaką na ten cel zamierzano przeznaczyć. Trwa weryfikacja złożonych dokumentów.

Wybrany wykonawca będzie miał 180 dni od dnia podpisania umowy na przeprowadzenie wszystkich zaplanowanych robót, ich odbiory i wprowadzenie stałej organizacji ruchu.