“Ciąg dalszy nastąpi” – wybrano ponad 60 laureatów konkursu

Znani są już laureaci konkursu “Ciąg dalszy nastąpi cz. 2”, którego celem było wsparcie artystów, animatorków i edukatorów oraz pracowników obsługi technicznej i medialnej, którzy z powodu pandemii i związanych z nią obostrzeń, znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Konkurs zorganizowało siedem miejskich instytucji kultury wspierając łącznie ponad 60 osób.

Pandemia koronawirusa i wprowadzone w związku z nią obostrzenia sanitarne sprawiły, że wiele wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i edukacyjnych nie mogło się odbyć. Zawieszona lub w mocnym stopniu ograniczona została również działalność instytucji kulturalnych i rozrywkowych.

Sprawiło to, że wiele osób związanych na co dzień ze środowiskiem kultury znalazło się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej.

By im pomóc, siedem poznańskich instytucji miejskich zorganizowało konkurs “Ciąg dalszy nastąpi cz. 2”. Centrum Kultury Zamek, Estrada Poznańska, Teatr Muzyczny, Teatr Ósmego Dnia, Teatr Animacji, Centrum Sztuki Dziecka i Wydawnictwo Miejskie Posnania chciały w ten sposób z jednej strony okazać solidarność, z drugiej realną pomoc osobom pozostającym w potrzebie.

Konkurs miał na celu wyłonienie najciekawszych zarysów projektów z obszaru kultury. Każda z instytucji wybierała te, które najbardziej odpowiadały jej działalności.

Pomoc udzielona osobom związanym z kulturą wyniesie 238 tys. zł, czyli więcej niż początkowo zakładano. Łącznie wybrano 64 laureatów.

Listy osób, którym przyznano nagrody znajdują się na stronach instytucji, które organizowały konkurs: Centrum Kultury Zamek, Centrum Sztuki Dziecka, Teatru Ósmego Dnia, Teatru Animacji, Teatru Muzycznego, Estrady Poznańskiej oraz Wydawnictwa Miejskiego Posnania