W listopadzie przeprowadzono prawie 260 kontroli spalanych w piecach materiałów

Straż miejska prowadzi regularne kontrole dotyczące możliwych nieprawidłowości w zakresie materiałów spalanych przez mieszkańców w piecach i kominach. Tylko w ubiegłym miesiącu sprawdzono 257 nieruchomości.

Wraz z początkiem sezonu grzewczego straż miejska rozpoczyna akcję kontroli w zakresie możliwego zanieczyszczania powietrza przez spalanie materiałów zabronionych w piecach i kominkach.

Choć listopad był stosunkowo ciepły, to w ubiegłym miesiącu sprawdzono 257 nieruchomości. Głównie były to budynki wyposażone w piece na opał stały przy ulicach m.in. Łagodnej, Bułgarskiej, mieleszyńskiej, Widawskiej, Jachowicza, Krótkiej, Gerberowej czy Stęszewskiej.

W 47 przypadkach ujawniono spalanie odpadów, w tym opakowań z plastiku, płyt wiórowych i starych mebli. Jedna z takich interwencji zakończyła się skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu, pozostali zostali ukarani na miejscu.

W czasie interwencji w 12 kolejnych przypadkach konieczne było pobranie próbki popiołu. Będą one poddawane analizie w laboratorium. Jeśli okaże się, że spalano materiały zabronione, właściciele nieruchomości zostaną ukarani.

Sprawdzano także, czy zgromadzony i używany opał, spełnia wymogi określone w Uchwale Sejmiku Wojewódzkiego dla miasta Poznania. W przypadku drewna opałowego określali jego wilgotność, a w pozostałych, porównywali dane zawarte w certyfikatach. W aż 11 przypadkach konieczne było ukaranie mandatami lub pouczenie.