Są chętni do budowy sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Zoo Poznań

Obecnie poznańskie Nowe Zoo korzysta z własnego głębinowego ujęcia wody. Sam stan techniczny istniejącej istalacji wodociągowej na terenie ogrodu nie jest dobry, przez co dochodzi do licznych awarii i problemów z uzyskaniem odpowiedniego ciśnienia wody. Inwestycja ma na celu podłączenie terenu do sieci miejskiej i doprojektowanie i wykonanie nowych odcinków instalacji. Ma to zapewnić ciągłość […]

Obecnie poznańskie Nowe Zoo korzysta z własnego głębinowego ujęcia wody. Sam stan techniczny istniejącej istalacji wodociągowej na terenie ogrodu nie jest dobry, przez co dochodzi do licznych awarii i problemów z uzyskaniem odpowiedniego ciśnienia wody.

Inwestycja ma na celu podłączenie terenu do sieci miejskiej i doprojektowanie i wykonanie nowych odcinków instalacji. Ma to zapewnić ciągłość dostaw wody do obiektów na terenie zoo, także w przypadku awarii. Planowane są również nowe hydranty. Łącznie ma powstać ponad 1300 metrów instalacji wodociągowej.

Projekt zakłada także powstanie ok. 600 metrów kanałów sanitarnych. Obecnie zoo nie posiada systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej, a jedynie ulokowane w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów zbiorniki bezodpływowe. Z nich wywożone są ścieki do punktu zlewnego Poznańskiego Systemu Kanalizacyjnego.

W ramach inwestycji, w miejsce dotychczasowych zbiorników bezodpływowych pojawią się nowe, betonowe. Ścieki będą dowożone z nich wozami asenizacyjnymi i wprowadzane do kanalizacji grawitacyjnej poprzez kontenerową stację zlewczą na terenie ogrodu. 

Zarówno przyłącza jak i tłocznię ścieków ma wybudować Aquanet.

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie prowadzi przetarg na wykonanie prac budowlanych w zakresie budow sieci wodno-kanalizacyjnej. Zakończono już przyjmowanie ofert. Łącznie wpłynęło ich sześć, spośród których trzy mieszczą się w kwocie, jaką na ten cel zamierza wydać spółka. Trwa analiza złożonych dokumentów.

Projekt zakłada, że wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca w IV kwartale przyszłego roku zakończy realizację zaplanowanych prac.