Jaka polisa na życie jest najlepsza pod kredyt?

Polisy na życie mają za zadanie zapewnić odszkodowanie rodzinie, która straci ubezpieczonego bliskiego. Są one również bardzo dużą pomocą w sytuacji, gdy klient wziął lub zamierza wziąć kredyt. Wówczas przekazane środki mogą stanowić pokrycie rat lub całkowitą spłatę zobowiązania przez rodzinę. Jaka polisa sprawdzi się najlepiej w takim przypadku?

Stanowisko banków odnośnie polis na życie

Bardzo wiele banków oferujących kredyty wymaga od swoich klientów wykupienia polisy na życie. W innym przypadku niezwykle prawdopodobna staje się odmowa ze strony instytucji finansowej dotycząca przyznania środków. Nie wszystkie banki kierują się taką zasadą, jednak posiadacze polisy na życie bez wątpienia będą mieć większe szanse na uzyskanie kredytu o znacznej wartości.

Z czego to wynika? W razie śmierci klienta zobowiązaniem zostanie obarczona jego rodzina. Zazwyczaj wartość odszkodowania wynosi kilkaset tysięcy złotych, co pozwala na pokrycie standardowego kredytu wziętego na dom czy mieszkanie. Bardzo często w takich polisach jako uposażonego wskazuje się bank, dzięki czemu konkretna suma automatycznie trafia do instytucji i pozwala na spłacenie zobowiązania. Jeśli odszkodowanie jest wyższe niż należna kwota, pozostała część jest przekazywana kolejnym uposażonym lub spadkobiercom.

Zdarza się, że banki, które nie wymagają wykupienia polisy na życie, oczekują od klienta innej formy zabezpieczenia. Zazwyczaj jest to wskazanie poręczyciela. Niekiedy potencjalny kredytobiorca jest zobowiązany do zainwestowania w prywatne ubezpieczenie wykupione nie w banku, a w samodzielnie wybranym towarzystwie. Wówczas możliwe jest uzyskanie znacznie atrakcyjniejszych warunków niż te oferowane przez instytucję.

Jak działa ubezpieczenie pod kredyt?

Na życie ubezpieczenie kupowane w związku z kredytem najczęściej obowiązuje jedynie w przypadku śmierci lub trwałego inwalidztwa, które uniemożliwia podjęcie pracy. Istnieje także dodatkowe świadczenie zabezpieczające przed utratą dochodu. W sytuacji, gdy zwolnienie nastąpi z winy pracodawcy, kredytobiorca otrzyma pomoc pozwalającą na pokrycie kolejnych rat kredytu. Opcji jest naprawdę wiele, a wybór odpowiedniej polisy zależy wyłącznie od potrzeb konkretnego klienta.

Nie wiesz, która polisa sprawdzi się najlepiej podczas ubiegania się o kredyt? Możesz sprawdzić to tutaj:https://www.rankingubezpieczennazycie.pl/b/jaka-polisa-jest-najlepsza-pod-kredyt/13.html.

Po śmierci kredytobiorcy dopełnienie wymaganych formalności leży po stronie rodziny. Konieczne jest zgłoszenie tego faktu w ubezpieczalni, dlatego dobrym pomysłem jest poinformowanie bliskich o wykupieniu polisy. Banki naliczają odsetki za nieterminowe wpłaty lub ich zupełny brak, więc szybkie działanie ma w tym przypadku ogromne znaczenie.

Szczegóły każdej polisy są inne niż względnie podobnych planów oferowanych przez pozostałe towarzystwa ubezpieczeniowe. Z tego powodu przed podpisaniem umowy należy zorientować się w kwestii działania ochrony po śmierci lub poważnym wypadku.