Poniedziałek ze smogiem w Poznaniu. Wprowadzono ograniczenia

Z powodu znaczne przekroczenia dopuszczalnych norm stężeń pyłów drobnych PM10, na terenie Poznania wprowadzono ograniczenia niektórych działań, które mają na celu zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń w powietrzu.

Wczoraj wartość stężeń pyłów drobnych PM10 przekroczyła 50 µg/m³, dlatego dziś wprowadzono zakaz stosowania kominków opalanych drewnem, piecy kaflowych lub typu “koza” oraz kotłów węglowych nie spełniających wymagań Ekoprojektu dla posiadających drugi sposób ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe, elektryczne bądź inne spełniające wymagania Ekoprojektu. Ma to związek także z prognozami o utrzymaniu się przekroczeń norm także dzisiaj – na co wpływ mają m.in. warunki atmosferyczne – brak wiatru, mgła i układ baryczny.

Jak przypomina urząd miastam głównymi źródłami emisji pyłów drobnych PM10 w miastach jest wciąż spalanie paliw stałych (węgla i drewna) w kominkach, piecach kaflowych także typu “koza” oraz w kotłach węglowych.

Najbardziej narażone są na zanieczyszczenia powietrza dzieci, osoby starsze oraz przewlekle chore. W dniach, w których przekraczane są normy pyłów, zalecane jest, by takie osoby przebywały na powietrzu krócej niż zwykle.