Mieszkańcy coraz częściej zwracają uwagę na kwestie ochrony środowiska

Coraz więcej mieszkańców Poznania zgłasza sprawy związane z ochroną środowiska w mieście. Poznaniacy zwracają uwagę na nielegalnie wyrzucane odpady lub ich spalanie w kominkach i piecach.

W ubiegłym tygodniu służba dyżurna straży miejskiej otrzymała łącznie 1352 zgłoszenia od mieszkańców. Spośród nich najwięcej dotyczyło nieprawidłowości w parkowaniu – aż 810 zgłoszeń. Strażnicy interweniowali w zależności od sytuacji. Nałożono 202 blokady na koła. W przypadku zagrożenia dla bezpieczeństwa lub utrudniania przejazdu, samochody były odholowywane. Część kierowców otrzymała również upomnienie i została ukarana na miejscu.

Wiele spośród zgłoszeń dotyczyło także ochrony środowiska. Tę kwestię zgłaszano 171 razy. Najczęściej dotyczy to nielegalnie wyrzuconych śmieci, a także – z uwagi na trwający okres grzewczy – podejrzenia spalania materiałów zabronionych w piecach i kominach. Strażnicy sprawdzają wówczas, co jest używane do spalania. Jeśli są wątpliwości, a nie ma już materiału, pobierany jest popiół z paleniska, który następnie jest badany w laboratorium.

Oprócz tego mieszkańcy 133 razy wzywali Eko Patrol do interwencji związanych ze zwierzętami. To najczęściej bezpańskie psy czy dziki podchodzące pod zabudowania. Nie brakuje jednak także próśb o interwencję w sprawie ptaków.

Aż 89 razy zgłaszano zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego – zwykle dotyczy to osób bezdomnych, dla których okres jesienno-zimowy jest szczególnie niebezpieczny.

Rzadziej niż w czasie wiosny czy lata zgłaszane są przypadki zakłócania porządku publicznego. Tego typu zgłoszeń, głównie dotyczących osób spożywających alkohol, było 57.

Oprócz tego strażnicy prowadzą także m.in. regularne kontrole miejsc bytowania bezdomnych, kontrolują nieruchomości, w których stosuje się piec lub kominek, a także interweniują w sprawie samochodów, których kierowcy zignorowali znaki o zakazie parkowania w związku z prowadzonymi inwestycjami.