Poznańscy naukowcy opracowują sondę, która pomoże znaleźć lek na koronawirusa

Poznańscy naukowcy pracują nad znalezieniem leków na COVID-19, a dokładniej, szukają sposobu na zablokowanie wchłaniania wirusa do organizmu człowieka, który jest dla niego żywicielem. W tym celu opracowują specjalną sondę, która pozwoli na analizę aktywności białek.

Prace prowadzone są przez zespół dra Jacka Kolanowskiego z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu i są wspierane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Fundacja przekazała na ten cel już prawie 200 tysięcy złotych w ramach finansowanego z funduszy europejskich programu Inteligentny Rozwój.

Jak wyjaśniają badacze, badania pokazują, że skuteczna walka z wirusem oznacza konieczność zahamowania wnikania Sars-CoV-2 do wnętrza komórek ludzkich. Powód jest banalny – poza komórkami ludzkimi wirus nie jest w stanie namnażać się i przetrwać, a więc docelowo może zginąć. Naukowcy poszukują leków, które nie pozwolą na infekowanie komórek.

By jednak odkryć lek, konieczne jest stworzenie odpowiedniego narzędzia, który pozwoli na łatwy pomiar związków blokujących działanie dwóch białek, które odpowiadają za wnikanie Sars-CoV-2 do wnętrza komórki ludzkiej. Badania pomogą rownież w walce z innymi wirusami w tym np. grypy.

„Zajmujemy się stworzeniem sondy fluorescencyjnej na dwa anality, które odgrywają istotną rolę w mechanizmie wchodzenia koronawirusa do komórek gospodarza i mają praktyczne zastosowanie w poszukiwaniu potencjalnych leków”

dr Jacek Kolanowski

Jak wyjaśnia, konieczne jest zbadanie aktywności dwóch białek w danych komórkach, by ocenić skuteczność wnikania koronawirusa do komórek.

Poznańscy naukowcy pracują nad sondą, która będzie pozwalała na jednoczesną wizualizację dwóch wybranych parametrów biochemicznych w komórkach ludzkich.

„Nasza sonda będzie wizualizować aktywności obu białek naraz i będzie można ją wykorzystać w praktyce do poszukiwania leków, które blokowałyby te dwie aktywności. Jednoczesne zablokowanie obu białek z pewnością będzie skuteczniejsze w walce z wirusem niż zablokowanie tylko jednego z nich. Nasze narzędzie będzie tzw. testem wysokoprzepustowym, co oznacza, że pozwali na szybkie przeszukiwanie baz z dziesiątkami a nawet setkami tysięcy różnych związków. Zakładamy, że taką sondę opracujemy w ciągu 12 miesięcy”

dr Jacek Kolanowski

Sonda będzie mogła być wykorzystana również przy poszukiwaniach leków na nowotwory i nadciśnienie.

Projekt dra Jacka Kolanowskiego jest finansowany ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) w ramach grantu HOMING. Środki w wysokości prawie 200 tys. zł zostały przyznane w wyniku tematycznego konkursu na finansowanie nowych zadań badawczych związanych z pandemią COVID-19, który przeprowadziła Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Łączny budżet konkursu wynosił 15 mln zł. Środki zostały przyznane na realizację 14 projektów.