Ponad 1,2 mln złotych wsparcia dla środowiska kultury w ramach programu Poznań Wspiera

Miasto Poznań przeznaczyło w tym roku ponad 1,2 mln złotych na pakiet interwencyjny “Poznań Wspiera” dla sektora kultury w mieście, który ucierpiał w związku z obostrzeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa.

Pakiet interwencyjny “Poznań Wspiera” powstał jeszcze w czasie pierwszej fali pandemii, kiedy to instytucje kultury zostały zamknięte, a wydarzenia artystyczne i kulturalne odwołane lub mocno ograniczone. Program jest koordynowany przez Wydział Kultury UMP.

W ramach pomocy dla osób związanych ze środowiskiem kultury przyznawano m.in. granty, stypendia i dotacje.

Łącznie Miasto przeznaczyło na pakier 1 240 000 złotych, dzięki czemu udało się zrewalizować 277 działań i projektów, a także przyznać stypendia i inne wsparcie dla 158 osób.

W ramach konkursu “Kultura na wynos”, który odnosił się do ciekawych działań online i realizację platformy informacyjnej przeznaczono łącznie 50 tysięcy złotych, wyróżniając 25 laureatów, przyznając 2 nagrody główne i 23 wyróżnienia.

W ramach małych grantów przyznano dotacje na kwoty do 10 000 złotych dla organizacji pozarządowych. Wsparciem objęto 95 projektów wydając na ten cel 743 tysiące złotych, czyli poand 600 tysięcy więcej niż planowano w budżecie.

Przyznano również 50 stypendiów w ramach nowego programu stypendialnego dla  twórców i pracowników kultury bez ograniczeń wiekowych. Przekazano na ten cel 200 tysięcy złotych.

W ramach dwóch edycji programu “Ciąg dalszy nastąpi”  dla twórców i animatorów w ramach działań poznańskich instytucji kultury przeznaczono 268 tysięcy złotych, nagradzając 74 propozycje.

Poznań zakupił również prace poznańskich artystów do kolekcji Galerii Miejskiej Arsenał. W ten sposób, za 80 tysięcy złotych kupiono 9 prac 10 artystów.

Zadbano róież o rozwój osób związanych z kulturą. Zorganiowano 3 cykle szkoleniowe, 28 warsztatów i spotkań online i przeprowadzono badanie potrzeb środowiska kultury.

Obecnie wprowadzane są elastyczne zmiany zakresów zadań kulturalnych NGO w ramach ofert konkursowych – opracowano 70 aneksów i ok. 1000 aktualizacji ofert.

Z uwagi na fakt, że pandemia jeszcze pozostanie ze społeczeństwem w najbliższym roku, działania w ramach programu “Poznań Wspiera” będą kontynuowane przez najbliższe miesiące.