W koszu, a nie na ulicy. Co zrobić z maseczkami i rękawiczkami jednorazowymi?

Obecny rok przyniósł wiele zmian, w tym również zmiany w “podstawowywm wyposażeniu” każdego człowieka, czyli… maseczki i rękawiczki. Niestety, nie wszyscy dbają o odpowiednią gospodarkę powstających odpadów. Wydział Gospodarki Komunalnej UMP oraz ZM GOAP przypominają, w jaki sposób utylizować jednorazowe środki ochronne.

Stosowanie środków ochony osobistej, czyli maseczek i rękawiczek w czasie pandemii jest jedną z podstawowych czynności, które mają kluczowe znaczenie w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Ważne jest jednak, by pandemia nie pogłębiła problemu odpowiedniej gospodarki odpadami, jakie powstają.

Maseczki i rękawiczki jednorazowe zdecydowanie nie powinny leżeć w krzakach czy na ulicy. Należy je wyrzucać do koszy na śmieci. Z jednej strony to kwestia tego, by nie zaśmiecać okolicy, z drugiej, ma to też wymiar sanitarny. Wydział Gospodarki Komunalnej UMP oraz ZM GOAP przypomina, że zwykłe kosze na drobne odpady są przeznaczone także do zbierania jednorazowych środków ochrony osobistej.

Również w domu tego typu odpady należać wyrzucać do koszy z odpadami zmieszanymi. Pod żadnym pozorem nie należy ich spuszczać w toalecie.