Nowe miasto Budzyń liczy na nowe inwestycje

Na nowe inwestycje i na fundusze unijne liczy wielkopolski Budzyń, który od piątku ponownie stał się miastem. Z powodu koronawirusa, odzyskaniu praw miejskich nie towarzyszyła żadna większa feta.

Do niedawna wójt, a obecnie burmistrz miasta i gminy Budzyń Marcin Sokołowski powiedział, że odzyskanie praw miejskich jest bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem w najnowszej historii miejscowości. “Staje się zadość pewnej historii, która zatoczyła koło. Odzyskanie praw miejskich po 87 latach od ich pozbawienia to dla nas wielka rzecz” – powiedział.

Sokołowski zapewnił, że zmiana statusu miejscowości nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi obciążeniami finansowymi dla mieszkańców.

“Nie będzie wzrostu podatków, nie będzie dodatkowych obowiązków. Poza tablicami i pieczątkami, szyldami nie mamy też poważniejszych wydatków związanych ze zmianą naszego statusu. Będą za to korzyści – liczymy na wzrost zainteresowania inwestorów, wzrost budownictwa mieszkaniowego, będzie możliwość pozyskania przez nasze miasto dodatkowych środków z funduszy unijnych. Spodziewamy się intensywnego rozwoju naszego miasta

powiedział.

Budzyń otrzymał prawa miejskie przed 1458 r. W 1933 burmistrz miasta, bez zgody i wiedzy rady miejskiej, zawnioskował o pozbawienie Budzynia praw miejskich. Powodem takiej decyzji były problemy finansowe miasta po nietrafionej inwestycji. Przez dekady Budzyń był jedną z największych wsi w kraju.

“Duch miejski w Budzyniu był zawsze, o tym nigdy nie zapomniano. Przez te dziesiątki lat, gdy Budzyń był wsią, nie została zniszczona infrastruktura miejska, charakter zabudowy, zachowany został rynek i nazwy ulic. W międzyczasie trwała intensywna rozbudowa, począwszy od gazociągu, kanalizację, po drogi osiedlowe i kino. Budzyń będzie więc porządnym miastem, nie miastem wyłącznie z nazwy

powiedział samorządowiec.

Nowe wielkopolskie miasto liczy blisko 4,5 tys. mieszkańców. Obostrzenia związane z koronawirusem spowodowały, że wyczekiwanemu odzyskaniu praw miejskich nie mogły towarzyszyć żadne większe obchody.

Pierwsza wzmianka o Budzyniu pochodzi z 1450 roku. Prawa miejskie Budzyń otrzymał przed 1458 r., za panowania Kazimierza Jagiellończyka. Odnowił je Władysław IV w 1641, potwierdzając jednocześnie wizerunek orła białego i klucza jako herbu Budzynia.

W starostwie rogozińskim Budzyń był miastem królewskim, a później siedzibą niegrodowego starostwa budzyńskiego. W 1774 został zaanektowany przez Królestwo Prus. Pomimo intensywnych procesów germanizacyjnych większość w Budzyniu stanowili Polacy. 5 stycznia 1919 roku Budzyń został wyzwolony przez powstańców wielkopolskich.

W 1933 ówczesny burmistrz Budzynia Jakub Pituła, bez zgody i wiedzy rady miejskiej, złożył wniosek do Starosty Chodzieskiego o pozbawienie miejscowości praw miejskich. Powodem takiej decyzji były problemy finansowe miasta spowodowane budową miejskiej gazowni, która okazała się nietrafioną inwestycją.

Ostatnia Rada Miejska Budzynia jednogłośnie głosowała za utrzymaniem charakteru miejskiego Budzynia, skierowano petycję do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i prezydenta kraju, jednak decyzją rządu z maja 1934 roku, Budzyń stał się wsią.

Na przełomie 2019 i 2020 roku w gminie przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące nadania Budzyniowi statusu miasta. Na 6577 osób uprawnionych, w konsultacjach udział wzięły 4062 osoby. Oddano 3129 głosów popierających i 725 głosów przeciwnych.

“Jesteśmy małą miejscowością, ale dosyć prężną, rozwijającą się. Mamy piękny rozwijający się przemysł, ok. 500 podmiotów gospodarczych. Mamy piękne lokalne muzeum, prywatne muzeum motoryzacji, mamy zrekonstruowany wóz pancerny, który brał udział w powstaniu wielkopolskim. Mamy też wspaniałe społeczeństwo, które chętnie ugości przybyszów” – powiedział PAP burmistrz miasta i gminy Budzyń Marcin Sokołowski.

1 stycznia 2021 r. status miasta otrzymały miejscowości: Kamieniec Ząbkowicki (woj. dolnośląskie), Goraj i Kamionka (woj. lubelskie), Sochocin, Solec nad Wisłą i Wiskitki (woj. mazowieckie), Dubiecko (woj. podkarpackie), Wodzisław (woj. świętokrzyskie) oraz Budzyń i Koźminek (woj. wielkopolskie).