Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego skontrolował poznańskie bloki z wielkiej płyty

W 2020 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przeprowadził kontrole bloków z wielkiej płyty. Jakie powstały wnioski z analizy kontrolnej?

W Poznaniu jest ponad 500 budynków wybudowanych w technologii wielkopłytowej. Mieszka w nich około 200 tysięcy osób.

Najwięcej tego typu budynków zarządzanych jest przez Spółdzielnię Mieszkaniową Osiedle Młodych, do której naeży 255 bloków. Spółdzielnia Mieszkaniowa Winogrady, która posiada 127 budynków, a Spółdzielnia Mieszkaniowa Grunwald, 82.

W 2020 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadził kontrolę 54 budynków. Z uwagi na stan epidemii, przeprowadzenie kontroli nie należało do łatwych zadań.

Sprawdzane obiekty są zarządzane przez Poznańską Spółdzielnię Mieszkaniową, Spółdzielnię Mieszkaniową Osiedle Młodych, Spółdzielnię Mieszkaniową Grunwald, Poznańską Spółdzielnię Mieszkaniową Winogrady, Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową Enklawa. Wszystkie powstały w latach 70., 80. i 90. XX wieku.

Skupiono się m.in. na stanie technicznym obiektów, a także na wywiązywania się zarządców z obowiązków w zakresie dokonywania okresowych przeglądów.

Co ważne, wszystkie skontrolowane budynki nadają się do dalszego bezpiecznego użytkowania. Stan techniczny 48 z nich określono jako zadowalający. Jedynie 6 otrzymało ocenę “dobry”. Tylko 4 nie zostały jeszcze ocieplone, a 5 przeszło jedynie częściową termoizolację (na przykład ocieplono tylko ściany szczytowe)

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wywiązywania się spółdzielni ze swoich obowiązków. Okresowe kontrole stanu technicznego są przeprowadzane zgodnie z przepisami.

Podczas oględzin stwierdzono jednak szereg nieprawidłowości w stanie technicznym budynków. Wszystkie są charakterystyczne dla obiektów budowanych w tej technologii.

Należą do nich zły stan techniczny: ścian zewnętrznych w budynkach niepoddanych termoizolacji, ocieplenia ścian zewnętrznych, opasek betonowych – głównie pod balkonami (m.in. zniszczone i nierówne płytki chodnikowe wokół budynków) i płyt balkonowych (ubytki betonu, spękania posadzki i miejscowe wykruszenia oraz łuszcząca się farba i rdzawe zacieki). Na liście znalazły się także: zabrudzenia daszków nad wejściami do budynków oraz ścian wokół nich, zbyt mała wysokość balustrad balkonowych (poniżej wymaganych 110 centymetrów), pęknięcia i rysy na łączeniach prefabrykatów (zjawiska charakterystyczne dla wielkopłytowych konstrukcji), brak wypełnień uszczelniających pomiędzy płytami prefabrykowanymi (dotyczy budynków nieocieplonych) i zarysowania wzdłuż styków płyt prefabrykowanych (widoczne głównie na loggiach). W przypadku kilku budynków bieżących remontów wymagają pomieszczenia w piwnicach” – wylicza Urząd Miasta Poznania.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google.
Polityka prywatności i obowiązujące Warunki korzystania z usługi.